BIK ingetrokken: deze alternatieven zijn er

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 te schrappen. Het budget voor de BIK zal worden ingezet voor een verlaging van de werkgeverspremie voor het werkloosheidsfonds (Afw). Dit was voor het kabinet de enige manier waarop het vrijgekomen BIK-budget zo snel mogelijk aan het bedrijfsleven ten goede kon komen.

Alternatieven

Er kan dus geen aanspraak meer worden gemaakt op de BIK. Er zijn echter wel alternatieven waar u gebruik van kunt maken. Hieronder treft u een kort overzicht aan met alternatieve regelingen gericht op innovatie en investering:

Wat betekent het intrekken van de BIK regeling voor u? Maaike Grevinga, adviseur mkb, legt het u uit in de onderstaande video:

BIK regeling afgeschaft! En nu?

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling die ervoor zorgt dat u minder loonheffing afdraagt. Een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt hierdoor gecompenseerd.

Deze compensatie kan oplopen tot 40% voordeel op de ontwikkelingskosten. Voor zelfstandigen en starters is het subsidievoordeel nog hoger. Daarnaast is het mogelijk om de kosten en uitgaven die u verwacht te besteden aan de bouw van een prototype op te voeren.

EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee u een percentage van het investeringsbedrag ten laste kan brengen van de fiscale winst. Hierbij kan het gaan om investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën. Wanneer u gebruik maakt van de EIA-regeling heeft u dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. 

MIA/Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale regelingen gericht op milieubewuste investeringen welke de uitstoot van schadelijke stoffen beperken. U kunt hierdoor financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur.

Denk hierbij aan elektrisch aangedreven voertuigen of de herinrichting van uw bedrijfsterrein. Door gebruik te maken van de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst, bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de VAMIL.

Bij de VAMIL bepaalt u zelf wanneer u de investering wilt afschrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale winst en betaalt u dus minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

KIA

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een fiscale regeling waarmee u een bepaald investeringsbedrag mag aftrekken van uw winst. Het gaat hier om investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag dat u mag aftrekken is afhankelijk van het investeringsbedrag in het boekjaar.

RDM, R&D Mobiliteitssectoren

De subsidieregeling RDM is gericht op (maak)bedrijven uit de automotive-, maritieme- en luchtvaartsector die deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is gericht op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: materialen, gebruiksapparatuur of kosten voor het inhuren van derden. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband wordt minimaal € 125.000 en maximaal € 15 miljoen subsidie uitgekeerd.

Komt u in aanmerking?

Bent u benieuwd of u voor één van de bovengenoemde subsidies in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op; wij denken graag met u mee.