DKTI-Transport: subsidie aanvragen vanaf 23 maart

Ontwikkelt u een transportoplossing met weinig of geen CO2-uitstoot? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI-transport).

Subsidieanvragen kunnen vanaf 23 maart 2021 tot en met 6 april 2021 worden ingediend.

De regeling loopt van 2017 tot en met 2021 en is afhankelijk van een jaarlijks door de Rijksoverheid vast te stellen budget. In november 2020 is de subsidieregeling gesloten, maar vanaf eind maart 2021 is het dus weer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

Nieuwe categorie: Learning by Using

Ten opzichte van de vorige openstelling is de regeling uitgebreid met een nieuwe categorie: Learning by Using. Doel hiervan is het opdoen (en delen) van ervaringen met grootschalige aanschaf en gebruik van zero-emissie voertuigen in het goederenvervoer. Hierdoor kan kennis worden opgedaan over een effectieve en efficiënte inzetbaarheid van deze voertuigen.

Let op! Projecten met betrekking tot het rijden op biobrandstoffen vallen hier niet onder.

Projectsoorten

Net als voorgaande jaren draagt de DKTI-transport bij aan de ontwikkeling en demonstratie van nieuwe emissiearme oplossingen via een tweetal projectsoorten, te weten experimentele ontwikkeling en proeftuin. Deze projecten richten zich op voertuigen voor goederenvervoer over de weg, bussen, twee- en driewielers, mobiele machines en vaartuigen.

De projectsoorten cofinanciering, innovatieclusters en haalbaarheidsstudies blijven tevens bestaan in de nieuwe openstelling. Haalbaarheidsstudies mogen vanaf 2021 ook betrekking hebben op emissiearme vliegtuigen.

Busprojecten: alleen voertuigen met OV-toepassing

De DKTI-regeling is in overeenstemming gebracht met het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus (BAZEB). Steun voor projecten met betrekking tot bussen is vanaf 2021 alleen mogelijk voor voertuigen met een OV-toepassing. Busprojecten met betrekking op het rijden op biobrandstoffen worden niet langer ondersteund.

Vragen?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Blog
Meer over de regeling

DKTI-Transport: Innovatie in de transportsector

Ontwikkelt u een transportoplossing met weinig of geen CO2-uitstoot? Dan kunt u gebruikmaken van de DKTI Transportregeling. Lees meer ...

Door Martijn van der Leest
Lees verder