Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2021

Houd rekening met wijzigingen in de Energielijst

Jaarlijks maken duizenden ondernemers gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Met deze subsidieregeling wil het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. De EIA levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

De EIA biedt mogelijkheden voor ondernemers in allerlei sectoren zoals de bouw, glastuinbouw, veehouderij en industrie.

Wat valt onder de EIA regeling?

Investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën vallen onder de EIA regeling. Hierbij kunt u denken aan:

  • Warmteterugwinningssystemen.
  • Led verlichting en HR glas in bestaande gebouwen.
  • Energiezuinige mechanische ventilatie.
  • Meesturende en een intrekbare achteras voor trekkende voertuigen.
  • Zonnecollector voor het verwarmen van water of lucht.
  • Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit van tenminste 15 kWp.

Energielijst

Een belangrijk onderdeel van de EIA is de Energielijst. Deze lijst wordt beheerd door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en wordt jaarlijks herzien. Uw investering moet altijd voldoen aan de omschrijving onder 1 van de codes op deze Energielijst.

Staat uw investering op deze Energielijst, dan kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Feitelijk is de EIA dus geen subsidie maar een fiscale regeling. Naast de EIA heeft u bovendien de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Staat uw investering niet op de Energielijst, maar levert deze wel een energiebesparing op? Dan kunt u alsnog subsidie aanvragen - mits u kunt aantonen dat uw investering voldoet aan de besparingsnormen.

Wat wijzigt er?

Investeringen die gedaan worden, moeten voldoen aan de code omschrijving zoals deze staat op de Energielijst. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en ook voor 2021 zijn nieuwe technieken toegevoegd en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Een belangrijke wijziging is de uitbreiding voor CO²-besparing bij ketenprocessen in de industrie. Wanneer over de hele keten CO² wordt bespaard, kan dit in aanmerking komen voor EIA voordeel, zonder dat er geïnvesteerd is in een specifieke maatregel van de Energielijst.
  • Voor een groot aantal koelinstallaties zijn de voorwaarden uitgebreid of gewijzigd. 
  • LED verlichting komt alleen nog maar in aanmerking voor EIA voordeel, wanneer de lampen een langere levensduur hebben dan gemiddeld (en dus niet meer voor energie-efficiëntie voor vermogen).
  • De algemene code voor energiebesparing wijzigt: besparing gaat niet meer per euro maar op terugverdientijd.

Wie komen in aanmerking voor EIA?

In principe kunnen alle ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen in aanmerking komen voor de EIA subsidieregeling.

Hoeveel kosten kunt u besparen?

Via de EIA kan tot 45% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget voor de EIA van 149 miljoen euro.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden om deel te nemen aan de EIA regeling zijn als volgt:

✅ U bent ondernemer in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BESeilanden.
✅ U betaalt inkomsten of vennootschapsbelasting.
✅ Uw investering staat op de Energielijst (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
✅ Uw bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst.
✅ Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt.
✅ U kunt een bewijs leveren van de vereiste vergunningen en certificaten.
✅ Het meldingsbedrag voor de aangegane verplichtingen en de gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen minimaal €2500. 
✅ Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal €126 miljoen.

Investeert u in een apparaat of een techniek die (op een andere manier) milieuvoordeel oplevert? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de fiscale regelingen MIA/VAMIL.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.