Europese subsidieprogramma's

wat zijn de verwachtingen?

Laatst bijgewerkt op: 20 november 2020

Europa heeft een aantal subsidieprogramma’s om lokale economieën (en landelijke gebieden) te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan Horizon Europe, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de ESF-regeling. Binnen de EFRO-regelingen horen bijvoorbeeld de subsidieregelingen Valorisatie, MIT, POP3 en VIA.

De afzonderlijke landen of regio’s binnen Europa stellen vervolgens subsidieregelingen op.

Europese programma 2021-2027

Het huidige Europese programma was opgesteld voor de periode 2014-2020. Dit programma loopt dus dit jaar ten einde. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze nieuwe Europese subsidieprogramma’s regionaal exact eruit komen te zien en hoe de budgetten verdeeld gaan worden.

De verwachting is dat de regionale regelingen en nieuwe budgetten voor de periode 2021-2027 medio 2021 bekend worden. Dit geldt dus ook voor de Europese regelingen die via OP Oost, OP Zuid, Kansen voor West en SNN aan te vragen zijn.

ESF-regeling

Hoewel er nog geen details zijn vrijgegeven, is al wel bekend dat de ESF+ zich met name gaat richten op kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt. In Brussel wordt er op dit moment onderhandeld over de Europese begroting voor 2021-2027. 

Extra budget

door gevolgen COVID

Om de economische gevolgen van de COVID-pandemie het hoofd te bieden, komt op korte termijn wel extra budget vrij. Dit budget wordt ingezet volgens de richtlijnen van de huidige Europese subsidieprogramma’s 2014-2020, zodat het snel kan worden ingezet.

Zodra de regionale invulling rond is, zal snel geschakeld worden om de extra budgetten in te zetten en de economie verder te stimuleren. Waarschijnlijk komt er vanaf begin 2021 geld beschikbaar en wordt dan ook bekendgemaakt welke subsidieregelingen (opnieuw) opengesteld worden.

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren