MIA/VAMIL in 2021

bij milieuvriendelijke investeringen

Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? U kunt dan wellicht gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Wat valt onder de MIA/VAMIL?

Investeringen die goed zijn voor het milieu vallen onder de MIA/VAMIL regeling. Hierbij kunt u denken aan:

 • Elektrisch aangedreven voertuig.
 • Elektrisch aangedreven mobiel werktuig.
 • Herinrichting van een bestaand bedrijfsterrein.
 • Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een vegetatiedak en waterbuffer.
 • Het scheiden, recyclen of hergebruik van materialen.
 • Modulair herbruikbaar wandsysteem.

Welke sectoren kunnen gebruikmaken van MIA en/of VAMIL?

Belangrijke voorwaarde is dat uw milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die staan omschreven op de zogenaamde Milieulijst. Er is een aantal sectoren waarvoor de MIA/VAMIL kan worden ingezet, te weten:

 • Agrarisch
 • Biobased economy
 • Klimaatadaptatie
 • Industrie
 • Circulaire economie
 • Duurzaam bouwen
 • Elektrisch rijden
 • Mobiele werktuigen

Milieulijst

Belangrijk voorwaarde voor deelname aan de MIA/VAMIL regeling is dat uw investering voldoet aan de eisen van een omschrijving op de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn.

De Milieulijst wordt beheert door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en jaarlijks bijgesteld. Staat uw investering op de Milieulijst, dan kunt u bij de MIA profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

Met de VAMIL kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven op een door u zelf te bepalen tijdstip; dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Let op! Omdat er steeds meer voordelige elektrische personenauto’s op de markt zijn, wordt het aanschafvoordeel hiervan komend jaar verder beperkt. Een aantal investeringen voor duurzame landbouw worden juist verruimd.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden voor deelname aan MIA/VAMIL zijn als volgt:

✅ U bent ondernemer in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de BESeilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
✅ U investeert in een bedrijfsmiddel dat de meest huidige Milieulijst staat vermeld
✅ Het bedrijfsmiddel voldoet aan de gestelde eisen op de Milieulijst.
✅ Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt.
✅ U kunt vergunningen of certificaten leveren als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
✅ De investeringskosten voor het bedrijfsmiddel zijn minimaal €2500.
✅ Per bedrijfsmiddel komt een maximale investering van €25 miljoen in aanmerking, tenzij anders aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel op de Milieulijst.

MIA

Met de MIA kunt u voor uw investering tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Deze aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget voor 2021 voor de MIA bedraagt 114 miljoen euro.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u tot 75% van uw investering afschrijven op een door u zelf te bepalen tijdstip; dit levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. Uw belastingvoordeel kan oplopen tot wel 12%! Voor de VAMIL is in 2021 25 miljoen euro beschikbaar.

Vragen?

Heeft u nog vragen over MIA/VAMIL? Neem gerust contact met ons op.