Nieuwe openstelling VIA en Valorisatie & Kennisontwikkeling

Ondernemers uit Noord-Nederland opgelet!

  • Heeft u een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé wat u wilt gaan ontwikkelen voordat u het op de markt brengt?
    Dan is de VIA-subsidie wellicht interessant voor u!
  • Of werkt u samen met een kennisinstelling of een ander bedrijf aan een groot innovatieproject en/of onderzoek? Denk dan eens aan de Valorisatie & Kennisontwikkeling, een apart onderdeel binnen de VIA-regeling.

Eind oktober of begin november wordt de definitieve besluitvorming verwacht met betrekking tot de invulling en definitieve openstellingen. Blijf via onze nieuwsbrief op de hoogte van de definitieve openstellingen. 

De te verwachte wijzigingen leest u in dit artikel. 

Waar staat VIA voor?

VIA staat voor Versneller Innovatieve Ambities en is voor ondernemers die hun technisch innovatieve ideeën willen uitvoeren en met hun onderneming gevestigd zijn in Friesland, Groningen of Drenthe. Het is de verwachting dat de nieuwe openstellingen (van zowel de VIA als de Valorisatie & Kennisontwikkeling) half november plaatsvinden.

Lees ook: VIA en Valorisatie in 2021 »

Wat zijn de te verwachten wijzigingen?

Vanuit het REACT-EU fonds is nog budget over voor de openstelling van de regelingen. Met dit extra budget krijgt de innovatiekracht in het noorden een extra stimulans.

Mogelijk lagere subsidiepercentages

Zoals het nu lijkt zijn er inhoudelijk geen spannende wijzigingen te verwachten. Het is wél mogelijk dat er gewerkt wordt met lagere subsidiepercentages en een lager maximum subsidiebedrag. Dit zou als reden hebben dat er dan meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regelingen.

Samenwerken en kennisdeling 

Daarnaast wordt samenwerking beloond en het delen van kennis aangemoedigd. Eind oktober/ begin november wordt de definitieve besluitvorming verwacht met betrekking tot de invulling en definitieve openstellingen.

Heeft u nog vragen? Of wilt u weten of en hoe u gebruik kunt maken van de subsidieregelingen? Neem vrijblijvend contact met ons.

Alle kenmerken, voorwaarden en wijzigingen van de VIA en Valorisatie in één overzicht? Raadpleeg dan het onderstaande artikel: