Prinsjesdag: dit zijn de belangrijkste wijzigingen in subsidieland

De derde dinsdag van september kondigde het demissionaire kabinet haar nieuwe plannen aan voor het jaar 2022. Net als voorgaande jaren hebben deze plannen gevolgen voor subsidies en andere fiscale stimuleringsregelingen. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht:

WBSO: crisismaatregel wordt niet verlengd

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling dat als doel heeft innovatieve ontwikkelingen te stimuleren.

Situatie 2021

Voor het jaar 2021 heeft het demissionaire kabinet het beschikbare budget en de voordeelpercentages verhoogt. Het doel hiervan was het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) extra te stimuleren. Deze stimulans bleek achteraf weinig invloed te hebben gehad en daarom heeft het demissionaire kabinet besloten deze crisismaatregelen niet te verlengen.

Situatie 2022

In 2022 zal daarom 102 miljoen minder budget zijn ten opzichte van dit jaar. Daarnaast heeft het demissionaire kabinet besloten om diverse percentages aan te passen, in 2022 zullen de volgende tarieven van toepassing zijn:

  • Tarief eerste schijf 32% (was 40%)
  • Tarief eerste schijf starters 40% (was 50%)
  • Grens eerste schijf € 350.000 (loon)kosten speur- & ontwikkelingswerk (S&O)
  • Tarief tweede schijf 16% (blijft gelijk)

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) zal, eveneens als voorgaande jaren, een vaste aftrek gaan gelden. De exacte bedragen zullen later in 2021 worden bekendgemaakt.

WBSO in de praktijk: lees hoe Brekr profiteerde van de WBSO-regeling »

MIA/Vamil: gunstige ontwikkelingen voor de ondernemer

Uit de plannen van het demissionaire kabinet is gebleken dat milieu én duurzaamheid belangrijke thema’s gaan worden in 2022.

Het is dan niet zo gek om te denken dat twee fiscale regelingen voor ondernemers, de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven bestaan en zelfs ten gunste van de ondernemer op enkele punten worden wordt verbeterd.

Wat verbetert er?

✅ In 2022 zullen de steunpercentages worden verhoogd ten opzichte van de huidig geldende tarieven. Op de Milieulijst, dat door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wordt samengesteld, staat welk percentage voor ieder bedrijfsmiddel geldt. In 2022 zullen de volgende tarieven van toepassing zijn:

  • Tariefpercentage I: 27% (was 13,5%)
  • Tariefpercentage II: 36% (was 27%)
  • Tariefpercentage III: 45% (was 36%)

✅ Het percentage van de Vamil blijft in 2022 op 75% staan. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

✅ Door de tariefsverhoging van de MIA kan het belastingvoordeel in 2022, in combinatie met de Vamil, oplopen tot 14% (was 12%).

EIA: bestaande tarieven blijven gelden

Wanneer u als ondernemer investeert in CO2-reductie, energiezuinige technieken of duurzame energie dan kunt u in 2022 gebruik (blijven) maken van de EIA, de Energie-investeringsaftrek. Het geldende tarief van 2021 (45,5%) zal ook in 2022 blijven gelden.

Wanneer uw investering voldoet aan een investering die vermeld staat op de Energielijst van het RVO dan mag u 45,5% van uw investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor betaalt u uiteindelijk minder belasting. Het voordeel uit de EIA loopt gemiddeld op tot 11%.

Innovatiebox: effectieve tarief blijft 9%

Het demissionaire kabinet kondigde aan dat het effectieve tarief van de innovatiebox gelijk blijft met 9%. Door gebruik te maken van de innovatiebox kunnen de winsten die worden behaalt met innovatieve activiteiten belast tegen een lager tarief.

De normaliter geldende tarieven van de Vennootschapsbelasting zijn 15% of 25%. Alle ondernemingen die gebruik willen maken van de innovatiebox moeten een positieve beschikking van de WBSO hebben.

Belasting besparen met de innovatiebox? Check of u voldoet! Download onderstaande whitepaper: 

Belasting besparen met de innovatiebox? Check of u voldoet!

Met behulp van de innovatiebox betaalt u slechts 9% vennootschapsbelasting over winsten die zijn behaald uit octrooien en productinnovaties uit WBSO-projecten (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Komt u in aanmerking?

SLIM: wederom bedrag van € 49 miljoen beschikbaar gesteld

Net als in 2021 zal er in 2022 een bedrag van € 49 miljoen beschikbaar worden gesteld aan de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Met de SLIM-regeling worden werkgevers gestimuleerd om een ontwikkel- opleidingsplan op te stellen voor haar medewerkers.

Hoger budget voor SDE++

Het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) wordt vanaf 2022 opgehoogd met € 3 miljard. Daarnaast krijgen mkb-ondernemers die gebruik maken van deze regeling meer belastingvoordelen.

Exacte subsidie nog onbekend

Het bedrag van € 3 miljard wordt verdeeld over meerdere jaren. Opmerkelijk is dat in de begrotingsdocumenten van het ministerie wordt aangegeven dat, voor de openstelling van de SDE++ in 2022, wordt uitgegaan van een budget van € 5 miljard (hetzelfde budget als voor de SDE++ 2021).

In de begroting van 2023 zal dan het nieuwe budget worden meegenomen. De exacte hoeveelheid subsidie die voor de SDE++ in 2022 beschikbaar zal zijn, is nu dus nog niet bekend.

Plannen voor 2022

In de miljoenennota meldt het kabinet dat zij met de openstelling van de SDE++ 2022 een effectieve stimulering wil borgen van de verschillende technologieën die voor deze regeling in aanmerking komen. De komende periode wordt nader uitgewerkt hoe dit het meest effectief kan. 

Daarnaast wil het kabinet meer investeren in een landelijk transportnet voor waterstof tussen verschillende industriële clusters in Nederland. Hiervoor zal, zoals het er nu uitziet, een bedrag van € 1,3 miljard worden geïnvesteerd.

Komt u in aanmerking?

Wilt u meer informatie over de aankomende subsidiewijzigingen? Of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een bepaalde subsidieregeling? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag!