Openstelling SDE++ 2021

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

💡 Update 12-07-2021

De Europese Unie keurt de nieuwe opzet van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) goed. Met de goedkeuring van de EU mag Nederland, tot 2025, 30 miljard euro per jaar vrijmaken voor de SDE++.

PVT staat voor photovoltaic thermic en het is een vrij nieuwe (hybride) techniek die wordt toegepast op zonnepanelen. PVT heeft, in combinatie met een warmtepomp, een eigen categorie binnen de regeling. De PVT panelen zijn geschikt voor zowel platte als schuine daken en de opbrengst zou een stuk hoger liggen dan bij 'reguliere' zonnepanelen.

Daarnaast zijn de volgende categorieën toegevoegd:

 • Aquathermie
 • ZonPV < 1 MWp, grondgebonden of drijvend op water
 • Vergisting van biomassa: verlengde levensduur van bestaande installaties
 • CO2afvang- en opslag

Er wordt snel meer bekendgemaakt voer hoe de nieuwe categorieën er precies uit gaan zien in de SDE++. 

Wat houdt de SDE++ regeling in?

De SDE++ is de opvolger van de SDE+. In de SDE++ worden de duurzame energieproductie en CO₂-reductie centraal gesteld. Op deze manier wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Openstellingen SDE++

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 5 oktober 2021 t/m 11 november 2021. De aanvragen kunnen worden ingediend in vier verschillende fasen:

Fase

Start- en einddatum

Fasegrenzen €/ tCO2
1 5 oktober t/m 11 oktober 60
2 11 oktober t/m 25 oktober 80
3 25 oktober t/m 8 november 115
4 8 november t/m 11 november 300

 

Toekenning mogelijk 12 of 15 jaar

Een positieve beschikking levert een toekenning op voor een periode van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de techniek waarvoor de beschikking is afgegeven.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in o.a. de sectoren:

 • Industrie
 • Mobiliteit
 • Elektriciteit
 • Landbouw
 • Gebouwde omgeving

Categorieën waarvoor SDE++ geldt

De SDE++ subsidie word toegekend voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en CO₂-verlaging. Een deel van deze technieken viel reeds onder de SDE+. Er zijn een aantal hoofdcategorieën met daarin een aantal subcategorieën waarvoor de SDE++ geldt, te weten:

 • Hernieuwbare elektriciteit: osmose, waterkracht, wind en zon.
 • Hernieuwbare warmte: biomassa vergisting en verbranding, compostering champost, geothermie (ultra)diep en zonthermie.
 • Hernieuwbaar gas: biomassa vergisting en vergassing.
 • CO₂-arme warmte: aquathermie, daglichtkas, elektrische boiler, geothermie ondiep, restwarmte en warmtepomp. 
 • CO₂-arme productie: CO₂-afvang- en opslag en waterstof door elektrolyse. 
 • PVT met warmtepomp: een combinatie van een zonnepaneel en een zonnecollector. Dit systeem levert elektriciteit én warmte.
 • CO2afvang en -gebruik in de glastuinbouw: extra CO2 stimuleert de groeisnelheid en opbrengst van planten, groenten en vruchten.
 • CO2arme productie: geavanceerde hernieuwbare brandstoffen. Deze komen alleen in aanmerking voor subsidie als die wordt afgezet op de Nederlandse markt voor wegtransport en binnenvaart.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Om in aanmerking te kunnen komen voor de stimuleringsregeling SDE++ dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

✔️ U bent een beoogd producent, dus u bent van plan zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren. 
✔️ U bent grootgebruiker; dat wil zeggen dat u een aansluiting heeft van >3 x 80 ampère (voor kleinverbruikers is de ISDE geschikt). 
✔️ U doet per categorie één aanvraag; voor elke openstellingsronde kan maximaal één aanvraag worden ingediend per categorie per adres. U kunt wel op één adres voor verschillende categorieën subsidie aanvragen.
✔️ Vraagt u voor meerdere categorieën subsidie aan, dan is het verplicht een haalbaarheidsstudie met exploitatieberekening van het project in te sturen met uw aanvraag.
✔️ Op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag heeft u een vergunning afgegeven voor de productie-installatie. Een vergunning volgens de Wet natuurbescherming is verplicht bij subsidieaanvragen voor biomassaprojecten.
✔️ Het fasebedrag mag niet hoger zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase en het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.
✔️ Als er gebruik wordt gemaakt van de SDE++ subsidie, kan voor diezelfde installatie geen gebruik worden gemaakt van de ISDE en/of EIA.
✔️ Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan heeft u vooraf toestemming van de eigenaar verkregen van de beoogde locatie.
✔️ Bij het produceren van elektriciteit heeft u een transportindicatie meegestuurd met de aanvraag.

Aanvragen via eHerkenning

De SDE++ vraagt u aan met eHerkenning. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig om uw aanvraag voor de SDE++ in te kunnen dienen. U kunt ons als uw tussenpersoon hiervoor machtigen, zodat wij de aanvragen voor u kunnen verzorgen.

Let op! Zonder de juiste machtiging kan er geen subsidie worden aangevraagd. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de SDE++ of wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder. 

SDE++

Investeert u in hernieuwbare energie of CO2-reducerende technieken? Er liggen (subsidie)kansen voor u!

Bezoek pagina