Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2020 (VIA)

Op 4 mei 2020 gaat de VIA (Versneller Innovatieve Ambities 2020) open voor bedrijven die gevestigd en actief zijn in Groningen, Friesland of Drenthe. U kunt mogelijk tot €100.000 subsidie ontvangen voor kosten voor uw organisatie-, software- en ontwikkelprojecten.

Subsidieverstrekker SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) heeft, nadat de eerdere regeling was uitgeput, deze regeling gewijzigd en opnieuw geopend.

Projecten die in aanmerking komen voor VIA

U kunt projectaanvragen indienen voor deze subsidie voor één van de volgende speerpunten:

1.Ontwikkelingsprojecten

U ontvangt tot €100.000 subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw product, nieuwe dienst of procedé. De innovatie moet iets zijn dat nog niet bestaat of dat nieuw is voor uw onderneming. Uw ontwikkeling eindigt als het technische werkingsprincipe is aangetoond (vaak middels een prototype). Er mag ook sprake zijn van een samenwerking tussen twee mkb-ondernemingen, er geldt dan wel een 70%-30% criterium.

2. Software ontwikkeling

Bent u bezig met innovaties en vernieuwingen op het gebied van softwareontwikkeling? U ontvangt dan tot €50.000 subsidie voor proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst dat nieuw is voor uw eigen onderneming.

3. Organisatie-Innovatie

U ontvangt tot €12.500 subsidie voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van uw organisatie- en/of verdienmodel. Bijvoorbeeld robotisering, verduurzaming of digitalisering i.v.m. nieuwe vragen uit de markt.

Voorwaarden VIA

Zoals bij alle subsidieregelingen kunnen niet alle kosten worden opgevoerd voor de subsidie en zijn er ook voorwaarden verbonden aan deze regeling.

De volgende kosten kunnen voor subsidie in aanmerking komen:

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie voor extern advies mits ingeschreven bij de KvK.
 • Materialen voor een prototype (dit geldt niet bij softwareontwikkeling).
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren (hier gelden bepaalde voorwaarden voor).
 • Huur van apparatuur en uitrusting.

Overige voorwaarden die op deze regeling van toepassing zijn:

 • Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen.
 • De aanvrager mag geen onderneming zijn die in financiële moeilijkheden verkeert.
 • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang (RIS3).
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond. 
 • Alle projecten moeten afgerond zijn voor 1 januari 2023.
 • Er moet middels een affiche en op uw website kenbaar gemaakt worden dat het project tot stand is gebracht met behulp van Europese subsidie.

Type activiteiten met bijbehorende percentages

Type project Subsidiepercentage Minimale Subsidiabele kosten Maximale subsidie
Individuele ontwikkeling 35% €10.000 €100.000

Samenwerking bij ontwikkeling

50% €10.000

€100.000

Softwareontwikkeling 35% €10.000

€50.000

Organisatie-innovatie 50% €10.000

€12.500

Aanvraag VIA indienen

U kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 31 december 2020, maar er is beperkt budget, dus wacht niet te lang. U mag maximaal twee aanvragen indien in deze aanvraagperiode.

Beoordeling en bevoorschotting

Nadat de aanvraag is ingediend, wordt binnen 8 weken een besluit genomen op de ingediende aanvraag. Voor deze regeling geldt dat u vervolgens een voorschot van 40% krijgt uitgekeerd binnen die weken na het verstrekken van de verleningsbeschikking.

Wanneer u een extra voorschot wilt hebben, dan is dat mogelijk. Gedurende het project kunt u éénmalig een extra voorschot aanvragen van 40%, maar dan moet dat wel gelijk lopen aan de gemaakte- en betaalde subsidiabele kosten.

Interesse?

Mocht u interessante projecten hebben die mogelijk voor deze regeling in aanmerking komen, dan helpen wij u graag met de te ondernemen stappen. Neem gerust contact op met uw adviseur of laat uw gegevens achter via het contactformulier, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.