WBSO aanvragen voor 2022: dit is wat u moet weten!

Dien uiterlijk 20 december uw aanvraag in

Als ondernemer bent u aan het eind van het jaar hoogstwaarschijnlijk druk met veel zaken. Denk aan de begroting voor 2022, gesprekken met medewerkers en -vooral in deze moeilijke tijden- bedrijfskundige en financiële vraagstukken die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. Ondanks deze drukte is het, juist nu, van groot belang dat u gebruikmaakt van de WBSO-regeling voor 2022. Wees daarbij op tijd met het indienen van uw WBSO aanvraag.

Vanaf 4 november 2021 is het weer mogelijk om een WBSO aanvraag in te dienen voor de WBSO per januari 2022. Net als voorgaande jaren ligt de uiterste indieningsdatum voor de WBSO ook dit jaar wederom in december. Een escape in de vorm van een vormvrije aanvraag is er wel, maar denk goed na of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor de WBSO? Maak gebruik van onze subsidiescan »

WBSO aanvragen: uiterlijk 20 december 2021

Als u vanaf 1 januari 2022 gebruik wilt maken van de WBSO, zorg er dan voor dat uw aanvraag op maandag 20 december om uiterlijk 23:59 bij RVO is ingediend.

Begin op tijd met voorbereidingen

Begin dus zo spoedig mogelijk met de voorbereidingen om te voorkomen dat u in de knel komt met het tijdig verzamelen van de gegevens en projectideeën. U kunt er ook voor kiezen om de WBSO aanvraag later in te dienen, maar dan kunt u pas starten met uw subsidieprojecten vanaf 1 februari 2022.

Tarieven WBSO 2022

In 2022 gelden de volgende tarieven voor de WBSO:

Tarief eerste schijf 32% (was in 2021 40%)
Tarief eerste schijf starters 40% (was in 2021 50%)
Grens eerste schijf € 350.000
Tarief tweede schijf 16%

 

Tot een bedrag van € 350.000 aan S&O-(loon)kosten is de hoogte van de afdrachtvermindering 32% (voor starters 40%). Over het bedrag boven de € 350.000 is het percentage 16%.

S&O-uurloon

Heeft u eerder gebruikt gemaakt van de WBSO? Dan ontvangt u na 4 november een brief met daarin het voor u geldende S&O uurloon:

  • Indien u in 2020 ook gebruik heeft gemaakt van de WBSO zal uw S&O uurloon worden berekend op basis van BSN's van S&O-medewerkers in 2020.
  • Wanneer u geen gebruik gemaakt heeft van de WBSO in 2020 zal u in aanmerking komen voor een forfaitair uurloon van € 29. 

Let op deze 2 wijzigingen!

1. Wijziging aanvraagsystematiek 

In 2022 wijzigt de aanvraagsystematiek van de WBSO in vergelijking met voorgaande jaren. Deze wijziging zorgt ervoor dat u als aanvrager flexibeler bent in het aanvragen van nieuwe projecten, extra uren en kosten en/of uitgaven. Hoewel u, net als in 2021, maximaal 4 maal per jaar een aanvraag mag indienen, mogen nieuwe aanvragen ingediend worden terwijl er nog een andere aanvraagperiode loopt.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op »

2. Wijziging verrekenmethode

Momenteel moet u het voordeel uit de WBSO - de S&O afdrachtsvermindering - toepassen op de nog resterende maanden binnen de aanvraagperiode. Vanaf 2022 moeten alle aanvragen worden aangevraagd tot de laatste dag van het jaar. Dit houdt in dat u meer tijd heeft om het voordeel uit de WBSO toe te passen, en u het voordeel kan toepassen wanneer het u uitkomt.

Door deze wijziging hoopt het RVO dat er minder correctieberichten gestuurd hoeven te worden aan de Belastingdienst.

Ketenmachtiging

Wilt u uw aanvraag laten doen door een intermediair? Vergeet dan niet een ketenmachtiging af te geven aan de betrokken intermediair. Sinds 1 september is het voor intermediairs nog slechts mogelijk een aanvraag in te dienen wanneer zij gebruik maken van eHerkenning niveau 3 en een afgegeven ketenmachtiging. De aanvraag van een ketenmachtiging kan 10 werkdagen in beslag nemen. Regel de ketenmachtiging ten behoeve van uw intermediair dus tijdig!

Vormvrije aanvraag

Heeft u uw aanvraag nog niet helemaal compleet? Hiervoor kent de WBSO sinds jaar en dag de mogelijkheid om aanvragen vormvrij in te dienen. Een vormvrije aanvraag is een incomplete aanvraag. Ook deze aanvraag moet ingediend worden op 20 december om uiterlijk 23:59, maar u krijgt van RVO daarna de tijd om uw WBSO aanvraag aan te vullen. Een vormvrije aanvraag zal uiterlijk op 19 januari 2022 om 23:59 aangevuld moeten zijn.

Let op datum van RVO

Let op dat de datum die RVO meldt voor het aanvullen van uw vormvrije aanvraag leidend is en dat hierop geen uitstel gevraagd kan worden. Realiseert u zich dus goed wat u doet en of u gebaat bent bij het indienen van een vormvrije aanvraag.

In één keer een WBSO aanvraag indienen?

Het kan verstandiger zijn om in één keer een goede WBSO aanvraag in te dienen. U wilt immers ook kunnen genieten van uw kerstvakantie en daarna kunnen opstarten met uw business. Bovendien is de doorlooptijd van de behandeling van een aanvulling op een vormvrije aanvraag doorgaans veel langer dan bij de 'normale' WBSO aanvragen.

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij uw WBSO aanvraag? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder. 

Wilt u weten hoe klanten onze ondersteuning bij WBSO aanvragen ervaren? Lees dan onderstaande klantcase:

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren