TRL-niveaus: wat is het en wat kan ik ermee?

Inzicht in de subsidieregelingen binnen een innovatietraject

Wellicht heeft u er wel eens van gehoord: de TRL-niveaus. Maar wat is het en wat kunt u ermee? 

TRL staat voor Technology Readiness Level. Het model is ooit bedacht binnen NASA om daarmee aan te geven in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zich bevindt en welke subsidieregelingen er zijn in deze verschillende fases. Het model is binnen veel subsidieregelingen (nationaal en internationaal) overgenomen. 

Houdt u zich ook bezig met innovatie? Dan biedt het model u veel inzicht in de subsidiekansen die er voor u liggen. Wij lichten het hieronder voor u toe. 

Vier fases, negen levels

Een innovatie kan worden onderverdeeld in de 4 fases. De fases kunnen vervolgens weer onderverdeeld worden in 9 levels, ofwel de TRL's. Hieronder worden ze kort toegelicht. 

Fase 1: Discovery 

In de discovery fase (ontdekkingsfase) wordt onderzoek gedaan naar de innovatie en/of wordt een innovatief idee getoetst op experimentele basis. Een subsidieregeling die in deze fase thuishoort is bijvoorbeeld de MIT haalbaarheid. De fase bestaat uit TRL 1 t/m TRL 3. 

 • TRL 1: Fundamenteel onderzoek
  Onderzoek naar een innovatief idee en de basisprincipes van de innovatie. Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek en deskresearch.
 • TRL 2: Toegepast onderzoek
  Formulering van het technologisch concept en de praktische toepassingen. Veelal via experimenteel en/of analytisch onderzoek.
 • TRL 3: Proof of concept (POC)
  De toepasbaarheid van het concept op experimentele basis wordt onderzoek. Hypotheses over de verschillende componenten van het concept worden getoetst en gevalideerd.

Fase 2: Development 

In de development fase (ontwikkelingsfase) wordt een concept geïmplementeerd en/of getest. De WBSO is een belangrijke subsidieregeling in deze fase, evenals de VIA en de MIT R&D Samenwerking. De fase bestaat uit TRL 4 t/m TRL 6. 

 • TRL 4: Implementatie en test prototype
  De POC wordt getest in een labomgeving en er wordt een prototype ontwikkeld dat relatief weinig tijd en geld kost en nog ver verwijderd is van het uiteindelijke product.
 • TRL 5: Validatie prototype
  De werking van het technologisch concept wordt onderzocht in een relevante omgeving. Het prototype dat hier wordt ontwikkeld kost relatief veel tijd en geld en staat dichterbij het uiteindelijke product.
 • TRL 6: Demonstratie prototype in testomgeving
  Het concept wordt uitgebreid getest en gedemonstreerd in een relevante omgeving, bijvoorbeeld een proeftuin. Het concept geeft inzicht in de werking van alle componenten samen.
Gerelateerd aan de developmentfase

WBSO checklist: ontdek of u mogelijk in aanmerking komt voor WBSO!

U bent vast benieuwd of u in aanmerking komt voor WBSO. Kunt u het volgende al afvinken? 

✅ U houdt zich bezig met innovatie. 
✅ U heeft eigen personeel dat zich bezighoudt met innovatie. 

In deze whitepaper nemen wij u mee in de volledige checklist, waardoor u snel te weten komt of u mogelijk in aanmerking komt voor WBSO.

Fase 3: Demonstration 

In de demonstratiefase wordt de werking van de technologie gevalideerd en gedemonstreerd in een relevante én operationele omgeving. De Valorisatie is een subsidie die van toepassing kan zijn in deze fase. De fase bestaat uit TRL 7 en TRL 8.

 • TRL 7: Demonstratie prototype in operationele omgeving
  Het concept wordt getest en gedemonstreerd in een gebruikersomgeving met als doel de werking in een operationele omgeving te bewijzen. Uitkomst hiervan is dat het nieuwe inzichten oplevert voor de definitieve markttoepassing.
 • TRL 8: Product is compleet en operationeel
  De innovatie krijgt nu zijn definitieve vorm. In deze fase worden tevens de financiële kaders voor (massa)productie en lancering bepaald.

Fase 4: Deployment 

In de deployment fase (introductiefase) is de technologie technisch en commercieel gereed. De volgende stappen zijn productie en marktintroductie. De fase bestaat uit TRL 9. 

 • TRL 9: Marktintroductie
  De innovatie is zowel technisch als commercieel gereed. De innovatie is klaar voor productie en lancering in de gewenste markt.

Heeft u nog vragen over de TRL-niveaus? Neem gerust contact met mij op of reageer onder deze blog.

Waar wilt u meer van bekijken?

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren