Export

Zowel voor ondernemingen zich nog in de oriëntatiefase bevinden om hun producten te gaan exporteren als voor bedrijven die al wat meer internationale ervaring hebben en gericht een project in het buitenland willen uitvoeren zijn verschillende regelingen beschikbaar. Bovendien worden samenwerkingen met buitenlandse partijen gestimuleerd.

Subsidiemogelijkheden

Internationale oriëntatie

Subsidies gericht op internationale oriëntatie worden op provinciaal en landelijk niveau uitgegeven. Er zijn vouchers beschikbaar voor het inhuren van een externe deskundige en ondernemers kunnen deelnemen aan een handelsmissie. Het betreft relatief laagdrempelige regelingen.

Subsidie voor buitenlandse projecten

Voor samenwerkingen of grote projecten in het buitenland zijn op landelijk of Europees niveau regelingen beschikbaar. Deze stimuleren ontwikkeltrajecten of nemen handelsbarrières ten opzichte van export weg.

Ook worden bijvoorbeeld via Interreg samenwerkingen met specifieke landen zoals Duitsland extra gestimuleerd.