Innovatie

Innoveren is van groot belang voor onze samenleving en wordt op vele vlakken positief gestimuleerd. Er zijn verschillende subsidieregelingen en fiscale maatregelen die u aanmoedigen om uw idee om te zetten in een ontwikkeltraject en het nieuwe product in de markt te introduceren. Denk bijvoorbeeld aan de WBSO of de innovatiebox.

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur

Subsidieverstrekkers

De subsidies worden verstrekt door een landelijk opererende organisatie als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), maar ook door samenwerkingsverbanden die subsidies voor bijvoorbeeld Noord- of Oost-Nederland verstrekken. Ook zijn er provincies die subsidies beschikbaar stellen om innovatieve projecten te stimuleren.

Om te bepalen in welke fase een innovatieve ontwikkeling zich bevindt en bij welke subsidieregeling de ontwikkeling past, maken veel subsidieverstrekkers gebruik van zogenaamde TRL levels (Technology readiness level).

9 fasen in een subsidietraject

In de vorm van een thermometer worden 9 fasen onderscheiden.

  • De onderste fasen gaan over de beginfase van een project. Hiervoor heeft een verstrekker als het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) jaarlijks een subsidieregeling, waarbij de haalbaarheid van een idee onderzocht kan worden.
  •  Als een project in de middelste TRL fasen terecht komt, zijn er ontwikkelingssubsidies als de VIA (ook van het SNN).
  • Is er een prototype gebouwd en is het werkingsprincipe uit tests aangetoond, dan is de volgende stap het testen in een realistische omgeving en marktintroductie. Dit beslaat de bovenste TRL levels en hiervoor heeft bijvoorbeeld het SNN een subsidieregeling als Valorisatie.
Caio SchuurmansDoor Caio Schuurmans
innovatieve ambitie - cata subsidieadvies

Subsidie voor MKB'ers in Noord Nederland: Versneller Innovatieve Ambitie (VIA)

MKB-ondernemingen in Drenthe, Groningen en Friesland met innovatieve ideeën kunnen subsidie aanvragen. De VIA-regeling richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten.

Lees verder