Investeringen

Bent u als ondernemer van plan: een nieuw pand te bouwen, uw huidige pand te verbouwen, te investeren in een duurzame bedrijfsuitrusting, als agrariër te investeren in agrarische middelen?

Bekijk dan of uw middel valt onder een van de subsidie of fiscale regelingen, waarmee investeringen in duurzame middelen wordt gestimuleerd.

Rogier Bruining
Rogier Bruining Subsidieadviseur

U kunt hierbij denken aan middelen voor uw bedrijfspand, zoals een warmtepomp of warmteterugwinningsysteem.  Ook op het gebied van processen, logistiek, duurzame energie, circulaire economie en voedselvoorzieningen komen middelen in aanmerking voor subsidie.

Wilt u kans maken op een subsidievoordeel? Wees dan voorzichtig met het geven van een opdracht of betalen van een factuur. Subsidieaanvragen moeten namelijk vaak vóór aangaan van de verplichting zijn ingediend. Een uitzondering hierop is de milieu en energie investeringsaftrek. Bekijk deze regelingen onder subsidies voor meer informatie.

Rogier BruiningDoor Rogier Bruining
sde+ cata subsidieadvies

Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) 2018

Bent u van plan om binnen 1,5 jaar een investering te doen in duurzame energie? Dan biedt de SDE+ kansen om deze investering rendabel te maken!

Lees verder