Investeringen

Heeft u als ondernemer plannen om te investeren? Bijvoorbeeld om:

  • een nieuw pand te bouwen;
  • uw huidige pand te verbouwen;
  • te investeren in een duurzame bedrijfsuitrusting;
  • of om als agrariër te investeren in agrarische middelen?

Bekijk dan of uw middel valt onder een van de subsidies of fiscale regelingen, waarmee investeringen in duurzame middelen worden gestimuleerd.

Voorbeelden investering met subsidie

U kunt hierbij denken aan middelen voor uw bedrijfspand, zoals een warmtepomp of warmteterugwinningsysteem.

Ook op het gebied van processen, logistiek, duurzame energie, circulaire economie en voedselvoorzieningen komen middelen in aanmerking voor subsidie.

Subsidievoordeel

Wilt u kans maken op een subsidievoordeel? Wees dan voorzichtig met het geven van een opdracht of betalen van een factuur. Subsidieaanvragen moeten namelijk vaak vóór aangaan van de verplichting zijn ingediend. Een uitzondering hierop is de milieu en energie-investeringsaftrek.