Personeel

Zowel op landelijk als op provinciaal niveau openen regelmatig subsidieregelingen die maatregelen stimuleren die u als werkgever op het gebied van personeel kunt treffen. U kunt hierbij denken aan subsidieregelingen, maar ook aan vouchers voor diverse onderwerpen.

Subsidie voor personeel

Eén van de landelijke subsidieregelingen die vrijwel jaarlijks enkele weken wordt opengesteld, is de ESF Duurzame Inzetbaarheid. Bij deze regeling kunt u een externe adviseur inhuren voor een advies over het  duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers.

Speciaal voor het MKB Drenthe is momenteel de volgende subsidie beschikbaar.

Subsidie voor praktijkleren

Andere subsidies of stimuleringen waar u op het gebied van personeel aan kunt denken, zijn tegemoetkomingen voor het in dienst nemen van medewerkers uit kwetsbare doelgroepen of het bieden van een werkleerplek.

Bij het bieden van een werkleerplaats, kunt u de subsidieregeling Praktijkleren aanvragen. Meer informatie? Die vindt u ook onder de subsidieregeling.

Weten of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling praktijkleren?