Personeel

Zowel op landelijk als op provinciaal niveau openen regelmatig subsidieregelingen, die maatregelen stimuleren die u als werkgever op het gebied van personeel kunt treffen. U kunt hierbij denken aan subsidieregelingen, maar ook aan vouchers voor diverse onderwerpen.

Caio Schuurmans
Caio Schuurmans Subsidieadviseur

Eén van de landelijke subsidieregelingen die vrijwel jaarlijks enkele weken wordt opengesteld, is de ESF Duurzame Inzetbaarheid. Bij deze regeling kunt u een externe adviseur inhuren voor een advies over het  duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers. Meer informatie over deze regeling vindt u onder de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid.

Andere subsidies of stimuleringen waar u op het gebied van personeel aan kunt denken, zijn tegemoetkomingen voor het in dienst nemen van medewerkers uit kwetsbare doelgroepen of het bieden van een werkleerplek. Bij het bieden van een werkleerplaats, kunt u de regeling Praktijkleren aanvragen. Meer informatie? Die vindt u ook onder de subsidieregeling.

Leander PopkenDoor Leander Popken

Subsidie Praktijkleren nu aanvragen!

De subsidies voor het zogenaamde praktijkleren in een bedrijf voor het studiejaar 2017/2018 kunnen nu worden aangevraagd. Dit kan tot 17 september 2018 17.00 uur precies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per student.

Lees verder