Personeel

Subsidiemogelijkheden voor werkgevers met personeel

Heeft u personeel in dienst? Goed nieuws! Op het gebied van personeel zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar waar u als werkgever gebruik van kunt maken, zowel op landelijk als provinciaal niveau. U kunt hierbij denken aan subsidies, maar ook aan vouchers voor diverse onderwerpen.

Wellicht liggen er voor u kansen op het gebied van:

  • SLIM subsidie, heeft als doel om een 'leven lang leren' te stimuleren.
  • Subsidieregeling Praktijkleren, gericht op het aanbieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan vmbo-, mbo-, hbo-studenten en promovendi.
  • Praktijkleren derde leerweg, bedoeld voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.

Klik hieronder op een afbeelding voor meer informatie over de subsidieregelingen:

Subsidiescan personeel aanvragen

De subsidiewereld is groot en kan onoverzichtelijk zijn. Wilt u inzicht in de subsidiekansen die u heeft op het gebied van personeel? Wij kijken graag met u mee voor welke personeelssubsidie(s) u in aanmerking komt. Zo kunt u het maximale uit uw organisatie én uit uw werknemers naar boven halen! 

Vraag hieronder een subsidiescan aan: