Samenwerking

Samenwerkingen tussen mkb’ers, grote ondernemingen en kennisinstellingen worden enorm aangemoedigd. Zowel voor regionale, nationale als internationale projecten zijn subsidies van verschillende bedragen beschikbaar.

Bij een samenwerking maken beide partijen kosten voor een project. Ze dragen beide een risico op het slagen van de ontwikkeling, maar ontvangen ook beide subsidie. In een samenwerking worden onderling geen facturen gestuurd voor de werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Samen ontwikkelen

Veel van deze subsidieregelingen zijn gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van een product, procedé of dienst. De subsidiepercentages liggen vaak hoger dan wanneer uw bedrijf een project alleen uitvoert.

Soms is het geval dat er alleen een R&D (research & development) subsidie beschikbaar is voor samenwerkingen.

50% subsidie

Eén regeling waarin onderscheid wordt gemaakt is de VIA subsidie van het SNN. Individueel opererende ondernemingen ontvangen maximaal 35% subsidie, terwijl samenwerkingen maximaal 50% ontvangen.

Belangrijk om rekening mee te houden: één partij mag nooit meer dan 70% van de kosten dragen.

Subsidiescan aanvragen

De subsidiewereld is groot en kan onoverzichtelijk zijn. Wilt u inzicht in de subsidiekansen die u heeft op het gebied van samenwerking? Wij kijken graag met u mee voor welke subsidie(s) u in aanmerking komt.

Vraag hieronder een subsidiescan aan: