BMKB Groen opengesteld

Sinds november 2022 is de Borgstelling MKB-krediet regeling uitgebreid met het onderdeel 'Groen'. Deze BMKB-Groen regeling (BMKB-G) heeft als doel om mkb organisaties makkelijker in staat te stellen om financiering te krijgen voor hun duurzame investeringen, zoals het verduurzamen van je kantoorpand ten behoeve van een beter energielabel.

De BMKB regeling bestaat al langer. Dit betreft een borgstellingskrediet waarbij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat garant staat voor een gedeelte van de lening die een ondernemer wil afsluiten voor een investering. Dit geeft de financier uiteindelijk meer zekerheid om de lening te kunnen afsluiten.

Uitbreiding BMKB-G

Met de uitbreiding van de regeling met BMKB-G wordt verduurzamen door mkb organisaties gestimuleerd. De borgstelling is dan ook 75%, daar waar die voor de reguliere BMKB regeling 50% bedraagt. Ook is de looptijd van de garantstelling verhoogd van 6 naar 12 jaar. Om nog een extra stimulans te geven heeft de overheid ook de provisie voor deze garantstelling verlaagd:

  • 2% bij een looptijd tot en met 24 kwartalen;
  • 3% bij een looptijd van 25 tot en met 48 kwartalen.

In 5 stappen naar Energielabel C

In deze whitepaper nemen we u graag mee in de te ondernemen stappen. Deze zijn als volgt:

  1. Bepaal of u (niet) valt onder de uitzonderingen.
  2. Stel uw energielabel vast.
  3. Win, als u nog geen energielabel heeft, advies in bij een energieadviseur.
  4. Laat de energiebesparende maatregelen in kaart brengen vanuit een energieprestatieadvies (EPA).
  5. Ga na of u een energiebesparingsplicht en/of informatieplicht heeft.

Een toelichting op de stappen leest u in de whitepaper. 

Groene investeringen

De BMKB-G heeft natuurlijk wel als voorwaarde dat het gaat om groene investeringen. Daaronder worden verstaan:

  • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst
  • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%)
  • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C

Garantstelling

Om een garantstelling in het kader van deze regeling aan te vragen kan contact opgenomen worden met een van de aangesloten financiers. Zij kunnen helpen bij de voorbereiding van de aanvraag. De lijstmet deelnemende financiers is te vinden op de website van rvo.

Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 bij de deelnemende banken terecht voor een BMKB-G aanvraag. De exacte beschikbaarheid per bank verschilt. Nadere informatie daarover zal bij de individuele bank opgevraagd kunnen worden.

Heb je vragen over deze subsidie? Neem gerust contact met ons op.