Gemeenschappelijk landbouwbeleid: zo gaat deze eruitzien

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van start. Deze zal zich voornamelijk richten op:

✅ Het verduurzamen van de landbouw.
✅ Het klaarmaken voor de volgende generatie agrariërs.

Doelstellingen

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een initiatief van de Europese Unie en heeft de volgende doelstellingen:

 • Landbouwers ondersteunen en de landbouwproductiviteit verbeteren, door te zorgen voor een stabiel aanbod van betaalbaar voedsel. 
 • Landbouwers in de Europese Unie beschermen om een ​​redelijk inkomen te verdienen. 
 • Helpen de klimaatverandering en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. 
 • Instandhouding van landelijke gebieden en landschappen in de hele EU. 
 • De plattelandseconomie in leven houden door banen in de landbouw, de agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren te bevorderen.

Akkoord GLB 2023

Er is een akkoord gekomen over het GLB voor 2023. Zoals verwacht ligt de nadruk van het nieuwe beleid in het investeren in het toekomstbestendig (duurzaam) boeren. Dit houdt in een:

 • Ondernemende boer met een sterk bedrijf dat gewaardeerd wordt door zijn omgeving. Met een beloning voor maatschappelijke diensten en aandacht voor de positie van de boer in de keten.
 • Divers landschap met aandacht voor bodem, water, klimaat, landschap en biodiversiteit.
 • Sector volop in ontwikkeling. Met aandacht voor nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld precisielandbouw en het mechanisch wieden van onkruid met robots. Er is ondersteuning voor boeren om te vernieuwen zodat zij zich kunnen aanpassen als dat nodig is.

Subsidies

In de vorm van een aantal subsidies zal hier sterk op worden ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan grondgebonden regelingen zoals de nieuwe eco-regeling.

Er zullen ook subsidieregelingen zijn gericht op kennis en innovatie, voor veenweiden en Natura 2000 gebieden en ook voor jonge landbouwers. Zo komt er voor jonge landbouwers meer steun voor bedrijfsovername en meer ruimte voor verduurzamen.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan Investeringen voor het agrarisch bedrijf. Hierbij kan worden gedacht aan subsidieregelingen voor het investeren in bedrijfsmodernisering, het verbeteren van de biodiversiteit en in gezamenlijke innovatieprojecten. In het oog springt daarnaast een subsidieregeling voor zeldzame landbouwhuisdierrassen.

In 2022 definitieve invulling

Dit is allemaal gericht om te bouwen aan de duurzame toekomst. Later in 2022 wordt de definitieve invulling bekendgemaakt, maar zoals het er nu uitziet kunnen onder meer de volgende activiteiten worden verwacht:

 • Rustgewas
 • Meerjarige teelt
 • Langjarig grasland
 • Stroken- en mengteelt
 • (Permanente) groenbedekking
 • Veebezetting
 • Ecologisch slootbeheer
 • Biologische landbouw

Dit is echter nog lang niet alles, er komen veel meer activiteiten bij kijken.

Wat betekent dit voor u?

Benieuwd wat het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid voor u betekent? Neem gerust contact met ons op, onze agrarisch adviseurs en subsidieadviseurs laten weten hoe u in uw situatie het best kan handelen.