GLB 2023: zo gaat deze eruitzien

Vanaf 2023 gaat de nieuwe GLB van start. Deze zal zich voornamelijk richten op het verduurzamen van de landbouw en het klaarmaken voor de volgende generatie agrariërs. Het GLB 2023 loopt tot en met 2027. Het biedt Europese subsidies die landelijk én provinciaal worden opengesteld. Subsidieregelingen zijn gericht op boeren en organisaties die zich inspannen voor een toekomstbestendig bedrijf en een veerkrachtig platteland.

Doelstellingen

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een initiatief van de Europese Unie en heeft de volgende doelstellingen:

 • Landbouwers ondersteunen en de landbouwproductiviteit verbeteren, door te zorgen voor een stabiel aanbod van betaalbaar voedsel. 
 • Landbouwers in de Europese Unie beschermen om een ​​redelijk inkomen te verdienen. 
 • Helpen de klimaatverandering en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. 
 • Instandhouding van landelijke gebieden en landschappen in de hele EU. 
 • De plattelandseconomie in leven houden door banen in de landbouw, de agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren te bevorderen.

Toevoeging eco-regeling

De eerste berichten laten zien dat het toekomstbestendig boeren sterker zal worden beloond in de vorm van nieuwe subsidies. De grootste verandering is de toevoeging van de eco-regeling.

Akkoord GLB 2023

Er is een akkoord gekomen over het GLB voor 2023. Zoals verwacht ligt de nadruk van het nieuwe beleid in het investeren in het toekomstbestendig (duurzaam) boeren.

Onder toekomstbestendige landbouw wordt verstaan:

 • Een ondernemende boer met een sterk bedrijf dat gewaardeerd wordt door zijn omgeving met een beloning voor maatschappelijke diensten en aandacht voor de positie van de boer in de keten.
 • Een divers landschap met aandacht voor bodem, water, klimaat, landschap en biodiversiteit.
 • Een sector volop in ontwikkeling. Met aandacht voor nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld precisielandbouw en het mechanisch wieden van onkruid met robots. Er is ondersteuning voor boeren om te vernieuwen zodat zij zich kunnen aanpassen als dat nodig is.

Subsidies

In de vorm van een aantal subsidies zal hier sterk op worden ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Grondgebonden regelingen zoals de nieuwe eco-regeling.
 • Subsidieregelingen gericht op kennis en innovatie, voor veenweiden en Natura 2000 gebieden.
 • Subsidies voor jonge landbouwers; zo komt er voor jonge landbouwers meer steun voor bedrijfsovername en meer ruimte voor verduurzamen.
 • Investeringen voor het agrarisch bedrijf. Hierbij kan worden gedacht aan subsidieregelingen voor het investeren in bedrijfsmodernisering, het verbeteren van de biodiversiteit en in gezamenlijke innovatieprojecten. In het oog springt daarnaast een subsidieregeling voor zeldzame landbouwhuisdierrassen.