MIT 2022: dit moet u weten voor een geslaagde subsidieaanvraag

Het is bekend wanneer u de MIT subsidie kunt aanvragen in 2022. Binnen de MIT kan op vier verschillende manieren worden geprofiteerd van de regeling, namelijk via:

 1. Haalbaarheidsprojecten (aanvragen 12 april t/m 13 september 2022)
 2. Kennisvouchers (aanvragen vanaf 12 april 2022)
 3. R&D Samenwerking (aanvragen 1 juni t/m 13 september 2022) 
 4. R&D Samenwerking AI (aanvragen inmiddels gesloten)

Wat is de MIT subsidie?

MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren en is bedoeld voor ondernemers in het mkb die actief zijn in één of meer van de volgende topsectoren:

 • High tech en ICT
 • Logistiek
 • Agri & food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Energy en biobased
 • Life sciences & health
 • Tuinbouw & uitgangsmaterialen
 • Water & maritiem

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor MIT? Maak gebruik van onze subsidiescan »

Nu interessant: MIT R&D Samenwerking

De MIT R&D Samenwerking kan worden aangevraagd van 1 juni t/m 13 september 2022. 

Voorschot van 90%

Is de subsidie voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten beschikt? Dan ontvangt u een voorschot van 90%. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in de subsidiebeschikking staat. 

Voortgang rapporteren?

Bij sommige projecten is men verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

 • Duurt het project korter dan 14 maanden? Dan hoeft er niet over de voortgang gerapporteerd te worden. RVO kan tijdens de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.
 • Duurt het project 14 maanden of langer? Dan moet 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage ingediend worden. Dat doet u op mijn.rvo.nl.

Geef wijzigingen in plan of begroting van uw project tijdig door.

Vaststelling subsidie

Direct na afronding van het project moet de vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. Bedraagt de subsidie € 125.000 of meer? Dan moet naast de eindrapportage ook een controleverklaring, die is afgegeven door een accountant, bijgevoegd worden.

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij uw subsidieaanvraag? Neem gerust contact met ons op.