POP3-regeling LEADER 2022 Zuid-Drenthe

Heeft u een vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid van uw omgeving te versterken? U kunt hiervoor gebruikmaken van de POP3-regeling LEADER 2022 voor Zuid-Oost en Zuid-West Drenthe.

LEADER is een Europees subsidieprogramma gericht op het versterken van het platteland door middel van duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en dynamiek van bewoners en de overheid samen. Het doel is om de economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling? Maak gebruik van onze subsidiescan »

Voor wie?

LEADER kan worden aangevraagd door allerlei partijen: 

 • Individuele ondernemers
 • Samenwerkingsverbanden van ondernemers
 • Ondernemersverenigingen
 • Burgerinitiatieven
 • Musea
 • Natuurbeheerders
 • Historische verenigingen
 • Overheden
 • En andere rechtspersonen

Voorwaarde is dat het gaat om een vernieuwend plan om de (vrijetijds)economie en leefbaarheid van de omgeving te versterken.

Welke projecten?

Er is een vijftal aantal speerpunten opgesteld waar de initiatieven aan moeten voldoen:

 1. Versterken van de lokale samenwerking.
 2. Versterken van de toeristische sector.
 3. Versterken van het mkb.
 4. Verbeteren van de woon- en leefomgeving.
 5. Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor (de kosten van):

 • bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • de koop van tweedehands en nieuwe goederen of huurloop van nieuwe machines en installaties;
 • adviseurs, architecten en ingenieurs; 
 • haalbaarheidsstudies;
 • verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 • reis- en verblijfkosten;
 • PR;
 • voorbereiding;
 • niet-verrekenbare btw;
 • bijdragen in natura (onbetaalde eigen arbeid), en;
 • personeelskosten voor de uren die aantoonbaar ten behoeve van het project zijn gemaakt. 

Wanneer aanvragen?

Er zijn twee aanvraagmomenten voor Zuid-West Drenthe (gemeenten Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, De Wolden of Westerveld): 

 • 14 februari t/m 21 maart 2022
 • 9 mei t/m 24 oktober 2022

Voor Zuid-Oost Drenthe (gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn) kunnen aanvragen worden ingediend van 9 mei t/m 12 september 2022.

Het subsidiebudget bedraagt € 650.000. Maximaal 60% van de subsidiabele kosten worden vergoed, de overige financiering moet uit private bijdragen bestaan. De hoogte van de subsidie is maximaal € 150.000.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de POP3-subsidieregeling? Neem gerust contact met ons op.