Openstelling SDE++ vanaf 28 juni 2022

De Subsidieregeling Duurzame Energie++ (SDE++) gaat in juni 2022 open. De openstelling vindt normaal gesproken plaats in het najaar, maar er is besloten dit naar voren te halen.

De SDE++ is de belangrijkste regeling om de CO2-uitstoot in Nederland op een kosteneffectieve manier te verminderen. Binnen de regeling worden de duurzame energieproductie en CO2-reductie centraal gesteld. Met de openstelling wil het kabinet een effectieve stimulering waarborgen van de verschillende technologieën die voor deze regeling in aanmerking komen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de SDE++? Vraag een subsidiescan aan »

Budget verhoogd

Op Prinsjesdag werd al bekendgemaakt dat het budget van de SDE++ zou worden verhoogd met een paar miljard euro vanuit de algemene middelen. De verwachting is dat de Europese CO2-prijs hoger zal uitvallen, waardoor er daarnaast eenmalig een extra budget beschikbaar is van € 2 miljard. Hierdoor is het openstellingsbudget voor deze ronde verhoogd met in totaal € 6 miljard. Het totale openstellingsbudget is vastgesteld op € 13 miljard.

SDE++ aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in vijf verschillende fasen:

Fase

Openstellingen

Fasegrenzen €/ton CO2

1 28 juni 65
2 11 juli 75
3 29 augustus 105
4 12 september 165
5 26 september tot 6 oktober 300

Vragen?

Heeft u nog vragen over de SDE++ of wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder. 

Meer over de SDE++

SDE++

Investeert u in hernieuwbare energie of CO2-reducerende technieken? Er liggen (subsidie)kansen voor u!

Naar pagina