ISDE in 2022: wat betekent dit voor u?

In januari 2022 zijn de subsidiebedragen binnen de ISDE verhoogd. Binnen deze regeling is het voor woningeigenaren en ondernemers mogelijk om subsidie aan te vragen voor isolatiemaatregelen en warmtepompen.

Het is vanaf 24 januari 2022 mogelijk subsidieaanvragen in te dienen binnen de ISDE-regeling met de verhoogde bedragen.

Zakelijke gebruiker of woningeigenaar?

Voor woningeigenaren heeft de verhoging betrekking op zowel de isolatiemaatregelen als op de warmtepompen. Voor de zakelijke gebruiker is de verhoging alleen van toepassing voor de warmtepomp. Voor de aanschaf van een zonneboiler of aansluiting op het warmtenet vinden geen verhogingen plaats. 

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor ISDE? Maak gebruik van onze subsidiescan »

In principe geldt de verhoging voor 3 jaar. Het subsidiebudget van de ISDE wordt jaarlijks vastgesteld. In 2022 is er een bedrag beschikbaar van € 228 miljoen voor zonneboilers, (hybride) waterpompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op het warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is in 2022 een budget beschikbaar van €30 miljoen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende producten:

Warmtepompen

Het te ontvangen bedrag voor de warmtepompen is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. De minimaal te ontvangen subsidie voor woningeigenaren bedraagt € 500. Een voorwaarde is in ieder geval dat de warmtepomp na 31 december 2021 geïnstalleerd moet zijn. 

Isolatiemaatregelen

Het te ontvangen bedrag met betrekking tot de isolatiemaatregelen is afhankelijk van het aantal m2. Ook hier geldt dat de isolatiemaatregelen uitgevoerd of aangebracht moeten zijn na 31 december 2021. Daarnaast vervalt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor subsidie biij een combinatie van vloer- bodemisolatie (om samen het minimale aantal m2 te behalen). 

In onderstaande tabel zijn de verhoogde subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen weergegeven: 

 

 

Subsidiebedrag per m2

Minimale m2

Gevelisolatie

€38

10

Spouwmuurisolatie

€8

10

Dakisolatie

€30

20

Zolder / vlieringvloer

€8

20

Vloerisolatie

€11

20

Bodemisolatie

€6

20

HR++ glas

€53

8

Panelen in kozijn

€23

 

Isolerende deur

€53

 

Triple glas

€150

8

Panelen in kozijn

€115

 

Isolerende deur

€150

 

Zonneboiler

De zonneboiler moet zijn geïnstalleerd voordat u een subsidieaanvraag doet. De subsidie voor zonneboilers die in 2022 geïnstalleerd worden bedraagt 30% van het investeringsbedrag. 

Aansluiting op een warmtenet

U kunt tot maximaal 12 maanden na de aansluiting op een warmtenet subsidie hiervoor aanvragen. De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet voor woningeigenaren bedraagt € 3.325.

Kleinschalige windturbines

Deze regeling is alleen voor de zakelijke gebruiker. Hieronder vallen: alle rechtspersonen, maatschappen, stichting, vof en cv.

De windturbine moet een minimale rotoroppervlak hebben van 50 m2. De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt maximaal € 66 per m2 rotoroppervlak. Dit kan worden aangevraagd vanaf 3 januari 2022 t/m 31 december 2023.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.