Subsidie Investeren Toekomstbestendige Industrie (SITI) Groningen

De provincie Groningen wil de regionale industrie ondersteunen in het verduurzamen van de bedrijfsvoering en heeft hiervoor een nieuwe regeling in het leven geroepen: Subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI).

Groningse industriële bedrijven die willen investeren in:

 • Groene grondstoffen;
 • groene waterstof;
 • circulaire economie en;
 • elektrificatie van bedrijfsprocessen

komen wellicht in aanmerking voor deze nieuwe subsidieregeling. Het kan hier overigens ook gaan om duurzame bedrijven die zich willen gaan vestigen in de provincie Groningen - met uitzondering van energieproducenten. 

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur

Om welke investeringen gaat het?

De volgende investeringen komen in aanmerking voor de subsidieregeling:

 • Investeringen in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende bedrijfsgebouwen bij het vestigen van een industriële onderneming.
 • Investering in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende gebouwen gericht op ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming.
 • Investering in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende gebouwen gericht op uitbreiding van activiteiten van een industriële onderneming. 

Programma Groningen @work 2020-2023

De subsidie maakt deelt uit van het programma Groningen @work 2020-2023. Doel van dit programma is om de regio economisch te versterken en zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Groningen @work bevat projecten, subsidieregelingen en fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen.

Goed om te weten

 • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 december 2023.
 • Het subsidiebudget bedraagt € 10 miljoen
 • De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor mkb-ondernemingen. Voor grotere ondernemingen is dit 10%.
 • De maximale subsidie bedraagt € 3 miljoen per aanvraag
 • Subsidiabele kosten voor ondernemingen op de Zernike campus bedragen minimaal € 1 miljoen.
 • Subsidiabele kosten in het overige werkingsgebied bedragen minimaal € 5 miljoen.

Vragen?

Heeft u vragen over de SITI? Neem gerust contact met ons op. 

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur