LEADER Oost Groningen

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op samenwerking in de regio. De regeling richt zich vooral op het platteland en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

Er zijn middelen beschikbaar voor Oost-Groningen met betrekking tot nationale projecten en Europese projecten. Het LEADER programma bestaat uit een nationaal gedeelte en een Europees gedeelte waaruit de budgetten beschikbaar worden gesteld.

Over de regeling

Samen met de bewoners, het bedrijfsleven en de overheid wil LEADER Oost Groningen kansen benutten die de regio te bieden heeft. Deze kansen bevinden zich op het gebied van economie, toerisme en leefbaarheid.

De regeling bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde. Hieronder vallen tevens de Veenkoloniën en Westerwolde.

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur

Thema's

De volgende thema’s komen voor subsidie in aanmerking:

  • Economisch impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s.
  • Activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten. Dit geldt met name daar waar men sterker afhankelijk is van nabuurschap.
  • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

Kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn onder andere:

  • Bouw en verbetering van onroerende zaken.
  • (Huur)koop van nieuwe machines en installaties.
  • Ingrepen in openbare ruimte.
  • Aankoop of ontwikkeling van computersoftware.
  • Personeelskosten.
  • Kosten voor promotie en publiciteit.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op. 

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur