EIA: 4 belangrijke wijzigingen in 2022

Jaarlijks maken duizenden ondernemers gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Met deze subsidieregeling wil het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. De EIA levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

De EIA biedt mogelijkheden voor ondernemers in allerlei sectoren zoals de bouw, glastuinbouw, veehouderij en industrie.

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor EIA? Maak gebruik van onze subsidiescan »

Wat wijzigt er in 2022?

Investeringen die gedaan worden, moeten voldoen aan de code omschrijving zoals deze staat op de Energielijst. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en ook voor 2022 zijn nieuwe technieken toegevoegd en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  1. De LED verlichting moet voortaan voldoen aan het levensduurcriterium L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt.
  2. Cruisecontrol gestuurd door GPS-gegevens is als techniek toegevoegd aan de Energielijst. Dit zorgt namelijk voor een brandstofbesparing bij vrachtvervoer over de weg.
  3. Lichtgewicht velgen zijn ook nieuw op de lijst. Dit is voor het verminderen van het gewicht van voertuigen in het goederenwegtransport.
  4. In tuinbouwkassen is een nieuwe ontwikkeling gaande: het dubbellaags foliesysteem. Om deze reden is deze techniek nu opgenomen in de Energielijst en komt dus ook in aanmerking voor de EIA-regeling.

Hoeveel kosten kunt u besparen in 2022?

Via de EIA kan tot 45,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Voor 2022 is er een budget voor de EIA van 149 miljoen euro.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Veelgestelde vragen over EIA

Wat valt onder de EIA-regeling?

Investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën, vallen onder de EIA. Denk hierbij aan warmteterugwinningssystemen, LED verlichting en HR-glas in bestaande gebouwen. Lees op deze pagina een volledige(re) lijst met investeringen die onder de EIA-regeling vallen. 

Moet mijn investering op de Energielijst staan om in aanmerking te komen voor de EIA-regeling? 

Uw investering moet voldoen aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan. Mocht uw investering niet in de Energielijst staan en het levert wél energiebesparing op, dan kunt u alsnog subsidie aanvragen. Lees op deze pagina meer over de Energielijst en de EIA-regeling. 

Wie komen in aanmerking voor EIA?

 

In principe kunnen alle ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen in aanmerking komen voor de EIA subsidieregeling. Lees meer over de EIA op deze pagina

Wat zijn de voorwaarden voor de EIA? 

Natuurlijk zijn er aan de EIA, net als aan andere regelingen, voorwaarden verbonden, waaronder:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Lees meer voorwaarden op deze pagina

Waar wilt u meer van bekijken?