MIA/Vamil: 3 belangrijke wijzigingen in 2022

Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? U kunt dan wellicht gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor MIA/Vamil? Maak gebruik van onze subsidiescan »

Wat wijzigt er in 2022?

Investeringen die gedaan worden moeten voldoen aan de code omschrijving zoals deze staat op de Milieulijst. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en ook voor 2022 zijn nieuwe technieken toegevoegd en de eisen van een aantal technieken aangescherpt. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u uitgelicht:

  1. Nieuw op de Milieulijst is het systeem voor het meten van individuele voedingsstoffen. Dit wordt gebruikt in de glastuinbouw. De technieken hiervoor worden in hoog tempo ontwikkeld zodat er efficiënter kan worden omgegaan met water en voedingsstoffen.
  2. Voor ondernemers die investeren in circulaire economie komen er meer mogelijkheden. Er zijn verschillende bedrijfsmiddelen aan de lijst toegevoegd die hieraan bijdragen.
  3. De aftrekpercentages binnen de MIA zijn verhoogd en variëren nu van 27% tot maximaal 45%. Onder het hoogste percentage vallen transitiegerichte bedrijfsmiddelen die wezenlijk bijdragen aan het realiseren van bijvoorbeeld een circulaire economie.

Meer belastingbesparing met MIA

De MIA kende in 2021 drie percentages: 36%, 27% en 13,5% zijn. In 2022 zijn deze percentages verhoogd naar 45%, 36% en 27%. Een verhoging van het percentage van 36% naar 45% komt in de meeste gevallen neer op een netto belastingbesparing van zo’n 3%.

Lees ook: per 2022 meer milieu-investeringsaftrek »

Heeft u nog vragen over de MIA/Vamil? Neem gerust contact met ons op. 

Veelgestelde vragen over MIA/Vamil

Wat valt onder de MIA/Vamil?

Investeringen in die goed zijn voor het milieu, dus de uitstoot van schadelijke stoffen beperken, vallen onder deze regeling. Hierbij kunt u denken aan elektrisch aangedreven mobiele werktuigen of de herinrichting van een bestaand bedrijfsterrein. Lees op deze pagina een volledige(re) lijst met investeringen die onder de MIA/Vamil vallen.

Welke sectoren kunnen gebruikmaken van MIA/Vamil?

Er zijn een aantal sectoren waarvoor de MIA/Vamil kan worden ingezet, te weten agrarisch, biobased economy en klimaatadaptatie. Lees op deze pagina een volledige(re) lijst met de sectoren die gebruik kunnen maken van MIA/Vamil. 

Wat zijn de voorwaarden voor de MIA/Vamil?

Belangrijke voorwaarden voor deelname aan MIA/Vamil zijn als volgt:

  • U bent ondernemer in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de BESeilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de meest huidige Milieulijst staat vermeld.

Lees meer voorwaarden op deze pagina

Waar wilt u meer van bekijken?