EIA, MIA/Vamil

Investeren in duurzaamheid

Wilt u als ondernemer een nieuw bedrijfspand bouwen en de energienota laag houden? Heeft u plannen een bestaand bedrijfspand te verbouwen en wilt weten welke duurzame middelen mogelijk zijn? Of misschien wilt u gaan investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

U kunt dat voordelig doen door gebruik te maken van de volgende regelingen:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Regeling willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)

Geen geld, maar percentage ten laste van fiscale winst

Afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarin u investeert, kunt u een percentage van het investeringsbedrag ten laste van de fiscale winst brengen. Het is dus geen subsidie die de overheid letterlijk uitbetaalt.

Wat valt onder de EIA-regeling?

Investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën, vallen onder de EIA. Maakt u gebruik van EIA-regeling, dan heeft u dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Investeringen waarbij je aan de EIA-regeling kunt denken, zijn bijvoorbeeld:

 • Warmteterugwinningssystemen
 • Ledverlichting en HR-glas in bestaande gebouwen
 • Energiezuinige mechanische ventilatie
 • Meesturende en een intrekbare achteras voor trekkende voertuigen
 • Zonnecollector voor verwarmen van water of lucht
 • Zonnepanelen voor elektriciteit opwekking van tenminste 15 kWp

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de EIA-regeling. Deze lijst wordt beheerd door RVO en jaarlijks herzien. Uw investering moet voldoen aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

Vindt u uw investering op de Energielijst? Dan kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Belangrijk: mocht uw investering niet in de Energielijst staan en het levert wel energiebesparing op, dan kunt u alsnog subsidie aanvragen. U moet dan wel kunnen aantonen dat uw investering aan de besparingsnormen voldoet. Uiteraard helpen wij u daarbij.

Voorwaarden voor EIA

Natuurlijk zijn er aan de EIA, net als aan andere regelingen, voorwaarden verbonden:

 • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.
Blog

Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2021

Wilt u in 2021 gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Houd dan rekening met een aantal wijzigingen. U leest ze in dit artikel.

Door Gerard Sijpkens
Naar artikel

Wat valt onder de MIA/Vamil-regeling?

Investeringen in die goed zijn voor het milieu, dus de uitstoot van schadelijke stoffen beperken, vallen onder deze regeling. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de volgende regelingen:

 • Regeling willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)
 • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst.

Onder de MIA/Vamil-regeling vallen:

 • Elektrisch aangedreven voertuig
 • Elektrisch aangedreven mobiel werktuig
 • Herinrichting bestaand bedrijfsterrein
 • Voorzieningen zoals vegetatiedak en waterbuffer
 • Scheiden, recyclen of hergebruik van materialen
 • Modulair herbruikbaar wandsysteem

De MIA

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de Vamil. Dit kan oplopen tot een bedrag van 36% van het investeringsbedrag dat extra ten laste mag worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Interessant dus, u betaalt dan minder belasting.

De Vamil

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst.

U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft, minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. U boekt zo een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen.

Een belangrijk punt: een aanvraag moet binnen drie maanden na aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend.

Blog

MIA/VAMIL in 2021

Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? U kunt dan wellicht gebruikmaken van MIA en/of VAMIL. Lees meer in dit artikel.

Door Gerard Sijpkens
Naar artikel

Weten of één van deze subsidies geschikt voor u is?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Blog
Subsidie (geen) gratis geld?

5 dingen waar je rekening mee moet houden voordat je subsidie aanvraagt

Subsidies (geen) gratis geld? Moet u als ondernemer gebruik willen maken van subsidies? Weet waar u rekening mee moet houden!

Door Rolf Grouve
Lees blog