ESF Duurzame inzetbaarheid

Uw medewerkers duurzaam inzetbaar

Geven medewerkers binnen uw bedrijf aan ontevreden te zijn? Is het ziekteverzuim hoog? Wilt u weten hoe u uw medewerkers gezond, gemotiveerd en productief houdt? Of wilt u weten hoe u uw medewerkers kunt binden en boeien aan uw organisatie? 

De subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid biedt 50% subsidie aan bedrijven die dit laten onderzoeken door een externe adviseur.

Wat valt onder deze subsidie?

Eén van de voorwaarden

De adviseur kan zich richten op één van de volgende activiteiten:

  • Gezond en veilig werken bevorderen.
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werknemers.
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur.

Eén van de voorwaarden is dat de advieswerkzaamheden gericht zijn op de medewerkers. Onderzoek, advisering en implementatie mogen dus niet gericht zijn op het verbeteren van bedrijfsresultaten.

Openstelling en aanvragen ESF subsidie

Wilt u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers verbeteren? Wilt u daarbij profiteren van de subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid? Dan is het tijd om te bekijken of u in aanmerking komt voor deze subsidie en een plan te maken voor het (laten) opstellen van een subsidierapport.

Aanvragen subsidie ESF

Natuulijk zijn er eisen verbonden aan het aanvragen van een subsidie. En bij de ESF zijn ook eisen verbonden aan de einddeclaratie. Denk aan verklaring van de activiteiten, met wie samengewerkt wordt, hoe advies in de organisatie geimplementeeerd wordt, urenspecificatie en dergelijke. 

Interesse in deze subsidie?

Samen zorgen we voor een mooi subsidietraject - van aanvraag tot administratie en afhandeling - zodat uw bedrijf zowel van de subsidie als mooie resultaten van het advies profiteert. Neem gerust contact op en laten we samen de mogelijkheden bespreken. 

Let op! Het huidige ESF programma 2014-2020 is afgelopen, het is momenteel niet meer mogelijk deze subsidie aan te vragen. Het nieuwe ESF+ programma wordt uigesteld tot 2022.