MIA/Vamil

Milieu-investeringsaftrek & willekeurige afschrijving Milieu-investeringen

Wilt u een nieuw bedrijfspand bouwen en de energienota laag houden? Heeft u plannen een bestaand bedrijfspand te verbouwen en wilt weten welke duurzame middelen mogelijk zijn? Of wilt u gaan investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen?

U kunt dat voordelig doen door gebruik te maken van de volgende regelingen:

MIA/Vamil

Investeringen in die goed zijn voor het milieu, dus de uitstoot van schadelijke stoffen beperken, vallen onder deze regeling. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de volgende regelingen:

  • Regeling willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)
  • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën, vallen onder de EIA. 

Milieulijst 

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. Op deze lijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn.

De Milieulijst wordt beheert door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en jaarlijks bijgesteld. Staat uw investering op de Milieulijst, dan kunt u bij de MIA profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

Met de VAMIL kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven op een door u zelf te bepalen tijdstip; dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Wat valt onder de MIA/Vamil-regeling?

Onder de MIA/Vamil-regeling vallen:

  • Elektrisch aangedreven voertuig
  • Elektrisch aangedreven mobiel werktuig
  • Herinrichting bestaand bedrijfsterrein
  • Voorzieningen zoals vegetatiedak en waterbuffer
  • Scheiden, recyclen of hergebruik van materialen
  • Modulair herbruikbaar wandsysteem

De MIA

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de Vamil. Dit kan oplopen tot een bedrag van 36% van het investeringsbedrag dat extra ten laste mag worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Interessant dus, u betaalt dan minder belasting.

De Vamil

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst.

U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft, minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. U boekt zo een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen.

Een belangrijk punt: een aanvraag moet binnen drie maanden na aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend.

MIA/Vamil ook iets voor u?

Wij adviseren u graag of deze subsidieregeling bij u past. Neem vrijblijvend contact met ons op.