MIA/Vamil

Milieu-investeringsaftrek & willekeurige afschrijving Milieu-investeringen

Wilt u een nieuw bedrijfspand bouwen en de energienota laag houden? Heeft u plannen een bestaand bedrijfspand te verbouwen en wilt weten welke duurzame middelen mogelijk zijn? Of wilt u gaan investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen?

U kunt dat voordelig doen door gebruik te maken van de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de regeling willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor MIA/Vamil? Maak gebruik van onze subsidiescan »

MIA/Vamil in het kort

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de Vamil. Dit kan oplopen tot een bedrag van 45% van het investeringsbedrag dat extra ten laste mag worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Interessant dus, u betaalt dan minder belasting.

Het budget voor 2023 voor de MIA bedraagt €192 miljoen euro (€144 miljoen in 2022). 

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst.

U hoeft, over het jaar dat u meer afschrijft, minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. U boekt zo een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Uw belastingvoordeel kan oplopen tot wel 14%!

Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen. Een belangrijk punt: een aanvraag moet binnen drie maanden na aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend.

In 2023 is voor de Vamil een budget van € 25 miljoen euro beschikbaar.

Wat valt onder de MIA/Vamil?

Investeringen in die goed zijn voor het milieu, dus de uitstoot van schadelijke stoffen beperken, vallen onder deze regeling. Hierbij kunt u denken aan:

 • Elektrisch aangedreven mobiel werktuig
 • Herinrichting van een bestaand bedrijfsterrein
 • Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een vegetatiedak en waterbuffer
 • Het scheiden, recyclen of hergebruik van materialen
 • Modulair herbruikbaar wandsysteem
 • Klimaat- en dierenmonitoringssysteem
 • AGV (automatisch geleid voertuig)
 • Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
 • Dual-fuel waterstofvrachtwagen

Let op! Investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën, vallen onder de EIA.

Welke sectoren kunnen gebruikmaken?

Belangrijke voorwaarde is dat uw milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die staan omschreven op de zogenaamde Milieulijst. Er zijn een aantal sectoren waarvoor de MIA/Vamil kan worden ingezet, te weten:

 • Agrarisch
 • Biobased economy
 • Klimaatadaptatie
 • Industrie
 • Circulaire economie
 • Duurzaam bouwen
 • Elektrisch rijden
 • Mobiele werktuigen

Milieulijst 

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA/Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. Op deze lijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn.

De Milieulijst wordt beheert door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en jaarlijks bijgesteld. Staat uw investering op de Milieulijst, dan kunt u bij de MIA profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven op een door u zelf te bepalen tijdstip; dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden voor deelname aan MIA/Vamil zijn als volgt:

✅ U bent ondernemer in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de BESeilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
✅ U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de meest huidige Milieulijst staat vermeld.
✅ Het bedrijfsmiddel voldoet aan de gestelde eisen op de Milieulijst.
✅ Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt.
✅ U kunt vergunningen of certificaten leveren als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
✅ De investeringskosten voor het bedrijfsmiddel zijn minimaal €2500.
✅ Per bedrijfsmiddel komt een maximale investering van €25 miljoen in aanmerking, tenzij anders aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel op de Milieulijst.

Weten of u in aanmerking komt voor MIA/Vamil?

Vraag gerust een subsidiescan aan. Dan bespreken we samen uw situatie en of de MIA/Vamil u ook voordeel oplevert!