SDE++

Subsidie voor duurzame energie

Bent u van plan te investeren in hernieuwbare energie of CO₂-reducerende technieken? Dan is de SDE++ de oplossing. De SDE++ is de belangrijkste regeling om de CO2-uitstoot in Nederland op een kosteneffectieve manier te verminderen.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie.

De productie van duurzame energie is niet altijd rendabel. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over meerdere jaren.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de SDE++? Vraag een subsidiescan aan »

Voor wie is de SDE++?

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in onder andere de sectoren:

  • Industrie
  • Mobiliteit
  • Elektriciteit
  • Landbouw
  • Gebouwde omgeving

Categorieën waarvoor SDE++ geldt

De SDE++ subsidie word toegekend voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en CO₂-verlaging. Er zijn een aantal nieuwe categorieën, waaronder projecten met waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

De hoofdcategorieën, ofwel technieken die u kunt inzetten, zijn:

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbare warmte
  • Hernieuwbaar gas
  • CO₂-arme warmte
  • CO₂-arme productie

Hoogte subsidie

Hoeveel subsidie u kunt ontvangen, is afhankelijk van de fase, de techniek die gebruikt wordt én de hoeveelheid duurzame energie die u zelf produceert.

Als u een SDE++ beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar.

De SDE++ regeling wordt gefaseerd opengesteld. Er is 1 budget voor alle fasen. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. De subsidie loopt per fase op.

Voorwaarden SDE++

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden per categorie. De algemene voorwaarden zijn:

✔️ U bent een beoogd producent, dus u bent van plan zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren. 
✔️ U bent grootgebruiker; dat wil zeggen dat u een aansluiting heeft van >3 x 80 ampère (voor kleinverbruikers is de ISDE geschikt). 
✔️ U doet per categorie één aanvraag; voor elke openstellingsronde kan maximaal één aanvraag worden ingediend per categorie per adres. U kunt wel op één adres voor verschillende categorieën subsidie aanvragen.
✔️ Vraagt u voor meerdere categorieën subsidie aan, dan is het verplicht een haalbaarheidsstudie met exploitatieberekening van het project in te sturen met uw aanvraag.
✔️ Op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag heeft u een vergunning afgegeven voor de productie-installatie. Een vergunning volgens de Wet natuurbescherming is verplicht bij subsidieaanvragen voor biomassaprojecten.
✔️ Het fasebedrag mag niet hoger zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase en het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.
✔️ Als er gebruik wordt gemaakt van de SDE++ subsidie, kan voor diezelfde installatie geen gebruik worden gemaakt van de ISDE en/of EIA.
✔️ Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan heeft u vooraf toestemming van de eigenaar verkregen van de beoogde locatie.
✔️ Bij het produceren van elektriciteit heeft u een transportindicatie meegestuurd met de aanvraag.

SDE++ aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in vijf verschillende fasen:

Fase

Openstellingen

Fasegrenzen €/ton CO2

1 6 juni 90
2 12 juni 180
3 19 juni 240
4 26 juni 300
5 3 juli 400

Aanvragen via eHerkenning

De SDE++ vraagt u aan met eHerkenning. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig om uw aanvraag voor de SDE++ in te kunnen dienen. U kunt ons als uw tussenpersoon hiervoor machtigen, zodat wij de aanvragen voor u kunnen verzorgen.

Let op! Zonder de juiste machtiging kan er geen subsidie worden aangevraagd. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de SDE++ of wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder. 

Benieuwd of u in aanmerking komt voor SDE++?

Bent u van plan te investeren en wilt u weten wat uw voordeel is? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag kennis met u.

Martijn van der Leest
Martijn van der Leest Senior subsidieadviseur