SDE+

Subsidie voor duurzame energie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stimuleert met de subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) bedrijven en (non-profit) instellingen om te investeren in hernieuwbare energiebronnen zon, wind, biomassa, water en geothermie. Voor de productie van hernieuwbare energie ontvangt u over een periode van een aantal jaren een bedrag voor de energie die  opgewekt is.

Rogier Bruining
Rogier Bruining Subsidieadviseur

Openstelling in het voor- en najaar

De SDE+ kent een openstelling in het voor- en najaar. U mag als ondernemer wel al in middelen als zonnepanelen en biomassaketels hebben geïnvesteerd, maar deze middelen mogen nog geen energie opwekken.

Een veelvoorkomende bron waarvoor SDE+ wordt ingediend is zon. Om voor de SDE+ zon in aanmerking te komen, dient uw perceel een aansluiting op het elektriciteitsnet groter dan 3x80 Ampère te hebben. Daarnaast moeten de panelen een piekvermogen groter dan 15 kW hebben. Vraagt u subsidie aan voor meer dan 0,5 MW? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Deze wordt dan bij de aanvraag gevoegd.

Rogier BruiningDoor Rogier Bruining
zonnepanelen - cata subsidieadvies

Openstelling najaarsronde SDE+

Bent u in het bezit van een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x80 Ampère)? En wilt u investeren in minimaal 50 á 60 zonnepanelen (-> 15 kWp)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de SDE+ zon.

Lees verder