SDE+

Subsidie voor duurzame energie

De subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) stimuleert bedrijven en (non-profit) instellingen om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Daaronder verstaan we: zon, wind, biomassa, water en geothermie.

Martijn van der Leest
Martijn van der Leest Senior subsidieadviseur

Maak uw productie rendabel

Voor de productie van hernieuwbare energie ontvangt u over een periode van een aantal jaren een bedrag voor de energie die opgewekt is. Dit jaar wordt er maar liefst 10 miljard euro beschikbaar gesteld voor de productie van duurzame energie en/of warmte.

Vanaf 2020 verandert de SDE in zijn huidige vorm, wellicht is 2019 wel de laatste kans op een mooie subsidie!

Dat biedt mogelijkheden om de productie rendabel te maken!

Wat valt onder de SDE+ subsidie?

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie kunt u subsidie ontvangen als u investeert in:

  • Biomassa - Vergisting machines
  • Geothermie - Aardwarmte
  • Water - Waterkrachtinstallaties
  • Wind - Windturbines
  • Zon – Zonnepanelen 

Benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie?

Leg u idee eens voor aan onze subsidieadviseurs. Dan komt u er snel genoeg achter of en hoe u van deze subsidie kunt profiteren.

Openstelling en aanvragen SDE+ subsidie 2019

In het voorjaar en najaar

De SDE+ kent  twee momenten van openstelling in het voor- en najaar:

  • De voorjaarsronde gaat open van 12 maart tot en met 4 april 2019.
  • De najaarsronde wordt later dit jaar bekend gemaakt. 

U mag als ondernemer wel al in middelen als zonnepanelen en biomassaketels hebben geïnvesteerd, maar deze middelen mogen nog geen energie opwekken.