SDE+

Subsidie voor duurzame energie

De subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) stimuleert bedrijven en (non-profit) instellingen om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Daaronder verstaan we: zon, wind, biomassa, water en geothermie.

Martijn van der Leest
Martijn van der Leest Senior subsidieadviseur

Maak uw productie rendabel

Voor de productie van hernieuwbare energie ontvangt u over een periode van een aantal jaren een bedrag voor de energie die opgewekt is. Dit jaar wordt er maar liefst 10 miljard euro beschikbaar gesteld voor de productie van duurzame energie en/of warmte.

Vanaf 2020 verandert de SDE in zijn huidige vorm, wellicht is 2019 wel de laatste kans op een mooie subsidie!

Dat biedt mogelijkheden om de productie rendabel te maken!

Wat valt onder de SDE+ subsidie?

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie kunt u subsidie ontvangen als u investeert in:

  • Biomassa - Vergisting machines
  • Geothermie - Aardwarmte
  • Water - Waterkrachtinstallaties
  • Wind - Windturbines
  • Zon – Zonnepanelen 
Whitepaper SDE+

Maak investeren in duurzame (zon)energie rendabel

In deze whitepaper richten we ons op het onderdeel zonenergie van de subsidie SDE+. Interessant als u zonnepanelen aanschaft!

Openstelling en aanvragen SDE+ subsidie 2019

Najaar

De SDE+ wordt in het najaar op de volgende data opengesteld:

  • Fase 1: 29 oktober (09.00 uur) tot en met 4 november (17.00 uur)
  • Fase 2: 4 november (17.00 uur) tot en met 11 november (17.00 uur)
  • Fase 3: 11 november (17.00 uur) tot 14 november (17.00 uur)

U mag als ondernemer wel al in middelen als zonnepanelen en biomassaketels hebben geïnvesteerd, maar deze middelen mogen nog geen energie opwekken.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie?

Leg u idee eens voor aan onze subsidieadviseurs. Dan komt u er snel genoeg achter of en hoe u van deze subsidie kunt profiteren.