SDE++

Subsidie voor duurzame energie

Bent u van plan te investeren in hernieuwbare energie of CO-2 reducerende technieken, dan is de SDE++ de oplossing. De SDE++ (Stimulering Duurzame Energietransitie) is de opvolger van de SDE++ en uitgebreid met CO2-reductie.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie.

De productie van duurzame energie is niet altijd rendabel. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over meerdere jaren.

Voor wie is de SDE++

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Verbruik fossiele brandstoffen verminderen

De overheid wil het verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Daarvoor kunt u verschillende technieken inzetten. Bijvoorbeeld:

 • Hernieuwbare elektriciteit (Zon, Wind, Water),
 • Hernieuwbare gas en warmte (vergisting, vergassing en verbranding).
 • Nieuwe technieken voor de SDE++ zijn bijvoorbeeld
  • Elektrische boiler;
  • Elektrisch gedreven grootschalige warmtepompen en;
  • Co2 afvang en opslag.

De SDE++ regeling is opgedeeld in categorieën en wordt gefaseerd opengesteld. Er is 1 budget voor alle fasen. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. De subsidie loopt per fase op.

Hoogte subsidie

Hoeveel subsidie u kunt ontvangen, is afhankelijk van de fase, de techniek die gebruikt wordt én de hoeveelheid duurzame energie die u zelf produceert.

Als u een SDE++ beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar.

Voorwaarden SDE++

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden per categorie. De algemene voorwaarden zijn:

 • U moet zelf de beoogde producent zijn en de productie-installatie en exploitatie op u nemen.
 • Per openingsronde kunt u maximaal 1 aanvraag per categorie productie-installatie indienen.
 • Voor een aantal categorieën is een haalbaarheidsstudie verplicht.
 • Voor een aantal categorieën is een exploitatie berekening verplicht.
 • U moet de vereiste vergunningen geregeld hebben.
 • Als u geen eigenaar van de locatie bent, moet u toestemming verkrijgen via een formulier.
 • Als u elektriciteitsproducent bent, moet u een transportindicatie van de netbeheerder hebben.

SDE++ aanvragen

De eerste aanvraagronde van de SDE++ is van 24 november t/m 17 december 2020. Deze aanvraagronde is opgedeeld in meerdere fases. Er geldt een first come, first serve principe per dag. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de verwachte subsidiebehoefte per ton CO₂.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie?

Bent u van plan te investeren en wilt u weten wat uw voordeel is? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag kennis met u.