SDE++

Subsidie voor duurzame energie

Bent u van plan te investeren in hernieuwbare energie of CO₂-reducerende technieken, dan is de SDE++ de oplossing. De SDE++ (Stimulering Duurzame Energietransitie) is de opvolger van de SDE++ en uitgebreid met CO₂-reductie.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie.

De productie van duurzame energie is niet altijd rendabel. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over meerdere jaren.

Voor wie is de SDE++

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Verbruik fossiele brandstoffen verminderen

De overheid wil het verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Daarvoor kunt u verschillende technieken inzetten. Bijvoorbeeld:

 • Hernieuwbare elektriciteit (Zon, Wind, Water),
 • Hernieuwbare gas en warmte (vergisting, vergassing en verbranding).
 • Nieuwe technieken voor de SDE++ zijn bijvoorbeeld
  • Elektrische boiler;
  • Elektrisch gedreven grootschalige warmtepompen en;
  • CO₂ afvang en opslag.

De SDE++ regeling is opgedeeld in categorieën en wordt gefaseerd opengesteld. Er is 1 budget voor alle fasen. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. De subsidie loopt per fase op.

Hoogte subsidie

Hoeveel subsidie u kunt ontvangen, is afhankelijk van de fase, de techniek die gebruikt wordt én de hoeveelheid duurzame energie die u zelf produceert.

Als u een SDE++ beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar.

Voorwaarden SDE++

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden per categorie. De algemene voorwaarden zijn:

 • U moet zelf de beoogde producent zijn en de productie-installatie en exploitatie op u nemen.
 • Per openingsronde kunt u maximaal 1 aanvraag per categorie productie-installatie indienen.
 • Voor een aantal categorieën is een haalbaarheidsstudie verplicht.
 • Voor een aantal categorieën is een exploitatie berekening verplicht.
 • U moet de vereiste vergunningen geregeld hebben.
 • Als u geen eigenaar van de locatie bent, moet u toestemming verkrijgen via een formulier.
 • Als u elektriciteitsproducent bent, moet u een transportindicatie van de netbeheerder hebben.

SDE++ aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 5 oktober 2021 t/m 11 november 2021. De aanvragen kunnen worden ingediend in vier verschillende fasen:

Fase

Start- en einddatum

Fasegrenzen €/ tCO2
1 5 oktober t/m 11 oktober 60
2 11 oktober t/m 25 oktober 80
3 25 oktober t/m 8 november 115
4 8 november t/m 11 november 300

Benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie?

Bent u van plan te investeren en wilt u weten wat uw voordeel is? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag kennis met u.

SDE++ tot 2025

Openstelling SDE++ 2021

Nederland mag, tot 2025, 30 miljard euro per jaar vrijmaken voor de SDE++. Lees meer...

Door Martijn van der Leest
Lees artikel