SLIM subsidie

Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel, wie wil dat niet?

Wilt u de medewerkers in uw bedrijf uitdagen en voor langere termijn aan uw onderneming binden? Maar heeft u geen geld, kennis of tijd om dat te stimuleren? Gebruik dan de SLIM-regeling (de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen).

Het doel van de SLIM-regeling is om een 'Leven lang leren' te stimuleren. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen.

Hoogte subsidie

Het subsidiepercentage zit tussen de 60 - 80% van de subsidiabele kosten, de maximale subsidie bedraagt €25.000.

Projecten voor de SLIM subsidie

Voor projecten die subsidiabel zijn voor de SLIM subsidie, kunt u denken aan:

  1. Opstellen van een opleiding- of ontwikkelingsplan waarin uw onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt.
  2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw werknemers.
  3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode, waarbij uw werknemers worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk (denk aan motiverend leiderschap, coaching, opstellen functieprofielen, etc.).
  4. Bieden van praktijkleerplaatsen, derde leerweg.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Voor de hierbovengenoemde projectcategorieën 1, 2 en 3 zijn de volgende kosten subsidiabel:

  • Externe kosten, bijvoorbeeld voor de inhuur van externen.
  • Eigen uren voor personen die zich binnen de onderneming bezighouden met de uitvoering van het initiatief en van wie deze werkzaamheden niet bij hun reguliere takenpakket behoren.

De hoogte van het subsidiepercentage van de subsidiabele kosten is afhankelijk van de grootte van de onderneming en de aard van de projecten:

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  Subsidie % Minimale subsidiabele kosten Maximale subsidie
Kleine onderneming 80% €5.000 €24.999
Middelgrote onderneming 60% €5.000 €24.999
Grootbedrijf 60% €5.000 €20.000
Landbouwbedrijf     €20.000
Samenwerkingsverbanden 60% €10.000 €500.000

 

Aanvragen SLIM-subsidie

De SLIM-regeling 2021 kent twee openstellingen voor individuele MKB aanvragen:

  • Eerste ronde: 2 maart tot en met 31 maart 2021
  • Tweede ronde: 1 september tot en met 30 september 2021

Er is een totaal budget beschikbaar gesteld van € 29,5 miljoen, waarvan € 15 miljoen voor de eerste aanvraagperiode en € 14,3 miljoen voor de twee ronde.

Wilt u meer weten over de SLIM subsidie?

Vraagt u zich af aan welke voorwaarden u precies moet voldoen en hoe wij u kunnen ontzorgen bij het complete aanvraag- en afwikkelingsproces? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.