SLIM subsidie

Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel, wie wil dat niet?

Wilt u de medewerkers in uw bedrijf uitdagen en voor langere termijn aan uw onderneming binden? Maar heeft u geen geld, kennis of tijd om dat te stimuleren? Gebruik dan de SLIM-regeling (de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen).

Het doel van de SLIM-regeling is om een 'Leven lang leren' te stimuleren. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen.

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor SLIM? Maak gebruik van onze subsidiescan »

Hoogte subsidie

Het subsidiepercentage zit tussen de 60 - 80% van de subsidiabele kosten, de maximale subsidie bedraagt €25.000.

Projecten voor de SLIM subsidie

Voor projecten die subsidiabel zijn voor de SLIM subsidie, kunt u denken aan:

  1. Opstellen van een opleiding- of ontwikkelingsplan waarin uw onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt.
  2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw werknemers.
  3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode, waarbij uw werknemers worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk (denk aan motiverend leiderschap, coaching, opstellen functieprofielen, etc.).
  4. Bieden van praktijkleerplaatsen, derde leerweg.

SLIM subsidie: komt u in aanmerking?

In deze whitepaper geven we u een duidelijk(er) beeld wanneer u in aanmerking kan komen voor de SLIM subsidie, door de activiteiten te ondersteunen met diverse voorbeelden.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Voor de hierbovengenoemde projectcategorieën 1, 2 en 3 zijn de volgende kosten subsidiabel:

  • Externe kosten, bijvoorbeeld voor de inhuur van externen.
  • Eigen uren voor personen die zich binnen de onderneming bezighouden met de uitvoering van het initiatief en van wie deze werkzaamheden niet bij hun reguliere takenpakket behoren.

De hoogte van het subsidiepercentage van de subsidiabele kosten is afhankelijk van de grootte van de onderneming en de aard van de projecten:

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  Subsidie % Minimale subsidiabele kosten Maximale subsidie
Kleine onderneming 80% €5.000 €24.999
Middelgrote onderneming 60% €5.000 €24.999
Grootbedrijf 60% €5.000 €20.000
Landbouwbedrijf     €20.000
Samenwerkingsverbanden 60% €10.000 €500.000


Voor samenwerkingsverbanden is een totaalbudget beschikbaar gesteld van €17,5 miljoen. Voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector is dat €1,2 miljoen.

Aanvragen SLIM-subsidie

De SLIM-regeling 2023 kent twee openstellingen voor individuele mkb aanvragen:

  • 1 maart 2023 – 31 maart 2023 (subsidiebudget van € 15 miljoen).
  • 1 september 2023 – 30 september 2023 (subsidiebudget € 14,2 miljoen).

Weten of u in aanmerking komt voor SLIM?

Vraag gerust een subsidiescan aan. Dan bespreken we samen uw situatie en of de SLIM u ook voordeel oplevert!

Paul van den Berg
Paul van den Berg Subsidieadviseur