Subsidieregeling praktijkleren

Leerplaatsen voor beroepsopleidingen

Om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan vmbo, mbo, hbo leerlingen en promovendi is de subsidieregeling Praktijkleren in het leven geroepen.

De regeling komt werkgevers tegemoet voor het bieden van een ervaringsplaats waardoor leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Nieuw: extra subsidiebedrag

Voor de studiejaren 2019-2020 en 2021-2022 wordt de regeling uitgebreid met een extra compartiment. In de sectoren landbouw, horeca en recreatie kan bovenop de gebruikelijke subsidie voor praktijkleren een extra subsidiebedrag worden aangevraagd als zij een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) leerplek aanbieden.

Let op! De hoogte van deze extra subsidie is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming van het betreffende studiejaar. Een studiejaar loopt vanaf 1 augustus t/m 31 juli.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Praktijkleren zijn: 

✅ Uw bedrijf is een door het SBB erkend leerbedrijf. 
✅ Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat 610 klokuren.
✅ Er is een door alle partijen ondertekende praktijkleerovereenkomst aanwezig.
✅ De subsidie kan worden aangevraagd voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden.

Verschillen per doelgroep 

De overige voorwaarden verschillen per doelgroep:

  • Voor vmbo-opleidingen geldt een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg. Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Voor het mbo geldt dat alle deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in aanmerking komen voor de subsidie. De subsidie voor deze beide doelgroepen is € 2.700 per deelnemer, als u minimaal 40 weken begeleiding bood.
  • Voor hbo-studenten geldt dat zij een duale of deeltijdopleiding volgen binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per student, waarbij u als werkgever minimaal 42 weken begeleiding verzorgde.
  • Verrichten promovendi onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO binnen uw onderneming voor  een jaaronderzoek gericht op promotie? Dan ontvangt u maximaal € 2.700 per studiejaar.

Andere doelgroepen waarvoor u als werkgever de subsidie kunt aanvragen, zijn VSO’s (Voortgezet Speciaal Onderwijs), PRO’s (Praktijkonderwijs) en leerlingen aan een entree-opleiding in het vmbo.

Subsidieregeling praktijkleren: alle ins en outs

Biedt u leerwerkplekken aan? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student, promovendus of ‘toio’. Benieuwd naar alle ins en outs van deze Subsidieregeling praktijkleren? Download de (gratis) whitepaper via de onderstaande button. 

Subsidie aanvragen

met eHerkenning

Subsidies van 2 juni 2021 t/m 30 juni 2021 kunnen worden aangevraagd met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. U kunt ons als uw tussenpersoon hiervoor machtigen zodat wij de aanvragen voor u kunnen verzorgen.

Let op! Zonder de juiste machtiging kan er geen subsidie worden aangevraagd. 

Interesse in deze subsidie?

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling Praktijkleren? Of bent u benieuwd of u in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!