Subsidieregeling praktijkleren

Leerplaatsen voor beroepsopleidingen

Om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan vmbo, mbo, hbo leerlingen en promovendi is de subsidieregeling Praktijkleren in het leven geroepen.

De regeling komt werkgevers tegemoet voor het bieden van een ervaringsplaats waardoor leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden subsidieregeling Praktijkleren

De voorwaarden verschillen per doelgroep:

  • Voor vmbo opleidingen geldt een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg. Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Voor het mbo geldt dat alle deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in aanmerking komen voor de subsidie. De subsidie voor deze beide doelgroepen is €2.700 per deelnemer, als u minimaal 40 weken begeleiding bood.
  • Voor hbo studenten geldt dat zij een duale of deeltijdopleiding volgen binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. De subsidie bedraagt maximaal €2.700 per student, waarbij u als werkgever minimaal 42 weken begeleiding verzorgde.
  • Verrichten promovendi onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO binnen uw onderneming voor  een jaaronderzoek gericht op promotie? Dan ontvangt u maximaal €2.700 per studiejaar.

Andere doelgroepen waarvoor u als werkgever de subsidie kunt aanvragen, zijn VSO’s (Voortgezet Speciaal Onderwijs), PRO’s (Praktijkonderwijs) en leerlingen aan een entree-opleiding in het vmbo.