Subsidieregeling praktijkleren

Leerplaatsen voor beroepsopleidingen

Biedt u leerwerkplekken aan? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student, promovendus of ‘toio’: de subsidieregeling praktijkleren. 

De regeling komt werkgevers tegemoet voor het bieden van een ervaringsplaats waardoor leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Nieuw: extra subsidiebedrag

Voor de studiejaren 2019-2020 en 2021-2022 wordt de regeling uitgebreid met een extra compartiment. In de sectoren landbouw, horeca en recreatie kan bovenop de gebruikelijke subsidie voor praktijkleren een extra subsidiebedrag worden aangevraagd als zij een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) leerplek aanbieden.

Let op! De hoogte van deze extra subsidie is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming van het betreffende studiejaar. Een studiejaar loopt vanaf 1 augustus t/m 31 juli.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Praktijkleren zijn: 

✅ Uw bedrijf is een door het SBB erkend leerbedrijf. 
✅ Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat 610 klokuren.
✅ Er is een door alle partijen ondertekende praktijkleerovereenkomst aanwezig.
✅ De subsidie kan worden aangevraagd voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden.

Verschillen per doelgroep 

De overige voorwaarden verschillen per doelgroep:

  • Voor vmbo-opleidingen geldt een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg. Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Voor het mbo geldt dat alle deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in aanmerking komen voor de subsidie. De subsidie voor deze beide doelgroepen is € 2.700 per deelnemer, als u minimaal 40 weken begeleiding bood.
  • Voor hbo-studenten geldt dat zij een duale of deeltijdopleiding volgen binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per student, waarbij u als werkgever minimaal 42 weken begeleiding verzorgde.
  • Verrichten promovendi onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO binnen uw onderneming voor  een jaaronderzoek gericht op promotie? Dan ontvangt u maximaal € 2.700 per studiejaar.

Andere doelgroepen waarvoor u als werkgever de subsidie kunt aanvragen, zijn VSO’s (Voortgezet Speciaal Onderwijs), PRO’s (Praktijkonderwijs) en leerlingen aan een entree-opleiding in het vmbo.

Subsidieregeling praktijkleren: alle ins en outs

Biedt u leerwerkplekken aan? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student, promovendus of ‘toio’. Benieuwd naar alle ins en outs van deze Subsidieregeling praktijkleren? Download de (gratis) whitepaper via de onderstaande button. 

Subsidie praktijkleren aanvragen

met eHerkenning

U kunt de subsidie praktijkleren voor de leerwerkplek na afloop van het studiejaar aanvragen. Voor het studiejaar 2021/2022 kan de aanvraag van 2 juni tot en met 16 september 2022 worden ingediend. Na deze sluitingsdatum worden alle aanvragen tegelijk in behandeling genomen.

De beslissing volgt binnen 13 weken na de sluitingsdatum. De subsidie wordt dus pas in de maand december na de aanvraag uitgekeerd.

Digitaal aanvragen

De subsidieregeling praktijkleren moet digitaal worden aangevraagd bij het e-loket van RVO. Daarvoor moet u een zogenaamd eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 hebben (let op: vanaf 1 juli 2021 is niveau 3 vereist!).

De adviseurs van Cata subsidieadvies beschikken over de mogelijkheid om met hun eigen eHerkenningsmiddel de aanvraag voor u te verzorgen. Wij hebben dan wel een machtiging van u nodig.

Weten of u in aanmerking komt voor praktijkleren?

Vraag gerust een subsidiescan aan. Dan bespreken we samen uw situatie en of de subsidieregeling praktijkleren u ook voordeel oplevert!

Ook interessant!

Praktijkleren in de derde leerweg

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor iemand die werkloos dreigt te worden? Dan liggen er mogelijk subsidiekansen voor u!

Lees meer
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur