VIA

Geld nodig voor innovatieve ideeën? En is uw onderneming gevestigd in Noord-Nederland? Dan is de VIA de oplossing! Na aanvraag ontvang u een voorschot op uw bankrekening.

Met de regeling VIA 2020 (Versneller innovatieve ambities) kunt u subsidie ontvangen tot € 100.000 voor investeringen in technische nieuwe innovaties van een product, dienst of procedé. Afhankelijk van de regeling, bedraagt de subsidie tussen de 35 en 50% van de subsidiabele kosten.

De regeling is bedoeld voor ondernemingen die in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe hun technisch innovatieve idee willen uitvoeren.

De VIA 2020 kent drie regelingen

 • Ontwikkelingsprojecten: U ontvangt tot € 100.000 subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé of een aanmerkelijke vernieuwing aan uw bestaande producten, diensten of procedé.
 • Softwareontwikkeling: U ontvangt tot € 50.000 subsidie voor proof-of-concept software of een softwarematig(e) product of dienst.
 • Organisatie-innovatie: U ontvangt tot € 12.500 subsidie voor het inschakelen van een externe deskundige, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van uw organisatie- en/of verdienmodel.

Voor Ontwikkelingsprojecten en softwareontwikkeling geldt dat de innovatie technisch nieuw moet zijn. Bij organisatie-innovatie moet het een reactie zijn op een trend of een externe ontwikkeling in de markt.

Tijdig indienen

De VIA is een zeer populaire en laagdrempelige regeling. Het is belangrijk om uw aanvraag snel in te dienen, zodra de regeling opengesteld is. Uiteraard houden wij deze deadlines voor u in de gaten.

VIA: voorwaarden en nuttige feiten

 • Het project moet bijdragen aan een sterkere economie van Noord-Nederland en van maatschappelijk belang zijn.
 • Het product, de dienst of procedé moet nieuw zijn voor de eigen onderneming.
 • U mag geen verplichtingen aan zijn gegaan vóór ontvangst van de aanvraag.
 • Producten of diensten mogen niet op verzoek van of specifiek voor een bepaalde klant wordt ontwikkeld.
 • Positief eigen vermogen moet blijken uit de geconsolideerde jaarrekening (dus financiële toets) en kosten in de begroting moeten onderbouwd worden met actuele offertes.
 • De projectperiode is 18 maanden vanaf de beschikkingsdatum.
 • Alle projecten (ook wanneer de 18 maanden nog niet verstreken zijn) moeten afgerond zijn voor 1 januari 2023.

Belangrijk om te weten over de VIA

 • De VIA is ook mogelijk bij klanten die WBSO hebben.
 • U ontvangt een voorschot, bij het eindverslag wordt het restant overgemaakt.
 • Er is een beperkte tijd en een beperkt budget, snel aanvragen is aanbevolen.
 • Uren én alle gemaakte kosten kunnen worden aangevraagd
 • Ook kunt u subsidie krijgen voor inhuur van derden (dit is bij de wbso niet mogelijk).

VIA iets voor u?

Heeft u een innovatieve ontwikkeling die hierbij past? Maar heeft u geen idee waar te beginnen? Geen probleem, Cata subsidieadvies staat voor u klaar om de mogelijkheden te bekijken. Gaan we samenwerken? Dan starten we met een projectplan en begroting en we sluiten het traject af met het eindverslag.

Blog
Alles over de VIA 2020

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2020 (VIA)

VIA 2020: welke projecten komen in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden voor deze projecten? Welke percentages horen bij de type activiteiten? Hoe dient u een aanvraag in? Lees er alles over in dit artikel ...

Door Martijn van der Leest
Lees blog