VIA

Subsidie voor technisch innovatieve ontwikkeling

Bent u van plan in een van de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drente) uw technisch innovatieve idee te gaan uitvoeren? Wacht dan even met het aangaan van verplichtingen. Uw project komt mogelijk in aanmerking voor de VIA subsidie.

 

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verstrekt subsidies aan ondernemingen die een nieuw product, procedé of dienst ontwikkelen. Voert u uw project alleen met uw bedrijf uit? Dan is de subsidie maximaal 35 % van de subsidiabele projectkosten. Werkt u voor de ontwikkeling samen met een andere onderneming? Dan kunt u tot 50 % subsidie voor uw project ontvangen. Samen met u stellen we een projectplan op en kijken we naar de begroting. Kosten die in deze voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • uw eigen uren of uren van uw personeel
  • materiaalkosten voor de bouw van een prototype
  • de inhuur van een externe deskundige (offerte)
  • de huur van apparatuur en uitrusting 

U kunt gedurende uw project een voorschot op het subsidiebedrag aanvragen. Na afloop van de ontwikkeling stellen we samen de einddeclaratie op en ontvangt u de resterende subsidie. Is uw project ook al voor de WBSO opgevoerd? Geen probleem, de VIA mag samengaan met de WBSO.