WBSO succesvol aanvragen

Hoe werkt het?

Wanneer u heeft besloten dat uw project of projecten wellicht in aanmerking komen voor de WBSO, begint het proces van aanvragen. Hoe werkt dat? Waar moet u rekening mee houden en wanneer kunt u beschikken over de subsidie?

Op deze pagina doorlopen we de stappen van het aanvragen van de WBSO:

  • Plan van aanpak
  • Aanvraag indienen
  • Administratie bijhouden
  • Beschikking ontvangen
  • Verantwoorden

Plan van aanpak

U heeft een product of proces dat u wilt ontwikkelen. Softwareontwikkelingen kunnen ook in aanmerking komen. Dit moet nieuw zijn voor uw bedrijf, dus niet voor de wereld.

U omschrijft zo goed mogelijk wat u gaat ontwikkelen en waar u denkt technisch tegen aan te lopen. Technische knelpunten en eventuele oplossingen moet u ook in het plan omschrijven. Daarnaast maakt u een inschatting van de uren die u en eventueel uw medewerkers eraan gaan besteden. Wanneer u de kosten en investeringen goed kunt inschatten, neemt u die ook mee. Anders kunt u de kosten forfaitair (vast bedrag van de besteedde uren) opnemen in je prognose.

Aanvraag indienen

Wanneer het plan en kostenplaatje gereed zijn, en u voldoet aan alle voorwaarden, kunt u de aanvraag indienen. Dit gaat via het portaal van RVO. U heeft daarvoor een E-herkenningsmiddel nodig. Hiermee kunt u inloggen en staan uw gegevens in een beveiligde omgeving.

Administratie bijhouden

Op het moment dat de aanvraag is ingediend, kunt u starten met de ontwikkeling. Registreer daarbij goed alle uren en kosten die aan het project zijn besteed. Ook kunt u belangrijke documenten en stappen van uw ontwikkeling archiveren.

Dit komt ook goed van pas wanneer u controle krijgt. Tijdens een controle moet namelijk de aard, inhoud en voortgang van het project goed vastgelegd zijn.

Beschikking ontvangen

Intussen ontvangt u een ontvangstbevestiging van RVO. Zij gaan uw aanvraag beoordelen. Het kan zijn dat de aanvraag in een keer positief beschikt wordt. Ook is het mogelijk dat de aanvraag negatief wordt beschikt. Maar het kan ook zijn dat RVO nog vragen heeft.

Deze moet u dan binnen een vooraf vastgesteld termijn beantwoorden.  Als de aanvraag dan alsnog negatief wordt beschikt, kunt u ook nog in bezwaar gaan.

De WBSO is geen subsidie die u ontvangt, maar een fiscale afdrachtsvermindering voor de te betalen loonheffing. Bij een positieve beschikking kunt u meteen gebruikmaken van deze afdrachtsvermindering en betaalt u dus direct minder belasting.

Verantwoorden

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar moet u de gemaakte uren en kosten over het afgelopen jaar verantwoorden. Gaat dit allemaal goed, dan behoudt u de subsidie. Heeft u niet alle uren of kosten gemaakt, dan kan het zijn dat u een correctie krijgt op uw behaalde voordeel.

Ingewikkeld?

Klinkt dit allemaal heel ingewikkeld? Het valt reuze mee. Cata subsidieadvies helpt u van begin tot einde in het hele proces. Ook wanneer er vragenbrieven, controles of bezwaren zijn. We houden de deadlines voor u in de gaten en we beschikken over een softwaresysteem waarin u de uren- en projectadministratie eenvoudig kunt bijhouden.

Wat kunnen wij doen? Wij:

  • helpen u met het inventariseren van de juiste subsidie;
  • schrijven samen de aanvraag;
  • dienen deze tijdig in en;
  • ontzorgen u voor het gehele traject.

 Zo kunt u zich bezighouden met ondernemen!

Wilt u weten of deze subsidie geschikt voor u is? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.