Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM).

Het doel van deze regeling is om een 'Leven lang leren' te stimuleren in de mkb-ondernemingen. HR-adviseurs en -consultants kunnen u ondersteunen van opzet tot uitvoering.

Het indienen van de aanvraag kan in 2020 van 1 september 09.00 uur tot en met 30 september 17.00 uur.

Welke bedrijven komen in aanmerking?

Een bedrijf wordt voor deze regeling als mkb-bedrijf aangemerkt als:

 • er minder dan 250 personen werkzaam zijn;
 • de jaaromzet niet meer dan € 50 miljoen bedraagt;
 • het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan € 43 miljoen bedraagt.

In de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen ook grotere bedrijven voor de subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoensarbeiders.

Of een bedrijf onder de sector landbouw, horeca of recreatie valt, moet blijken uit de SBI-code van het CBS.

Welke projecten komen in aanmerking?

De subsidieregeling SLIM kunt u onder andere inzetten bij de volgende projectcategorieën:

 1. Opstellen van een opleiding- of ontwikkelingsplan waarin uw onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt.
 2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw werknemers.
 3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode, waarbij uw werknemers worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Bieden van praktijkleerplaatsen.

Subsidiabele kosten 

De subsidiepercentages hangen af van de grootte van de onderneming.

 • Voor bedrijven <50 medewerkers bedraagt de subsidie 80%.
 • Voor bedrijven met 50 tot 249 medewerkers 60%.

Projecten in categorie 1, 2 of 3 moeten minimaal € 5.000 aan subsidiabele kosten hebben. Subsidie voor de praktijkleerplaatsen is afhankelijk van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is. Het heeft een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

De maximale subsidie per werkgever bedraagt € 24.999. 

Onder de kosten die gesubsidieerd kunnen worden, vallen ook:

 • de externe advieskosten, met een maximum uurtarief van € 125;
 • directe loonkosten;
 • een toeslag van 15% over het totaal van de externe kosten en de directe loonkosten.

Deze kosten vertegenwoordigen overige kosten in verband met de eigen inzet van de onderneming, zoals de kosten van overhead.

Heeft u vragen over de nieuwe subsidieregeling SLIM, neem dan contact met de subsidieadviseurs op. Wilt u meer informatie over het opzetten en uitvoeren van HR-projecten? Onze personeelsadviseurs vertellen u er graag meer over.