Openstelling VIA en Valorisatie 2021

Laatst geüpdatet op 20 januari 2021

De lang verwachte EU begroting is goedgekeurd en dit geeft groen licht aan SNN om de VIA en de Valorisatie subsidieregeling spoedig open te stellen. Uitgangspunt bij deze regelingen is het gezamenlijke toekomstbeeld van Noord-Nederland. Deze is onder te verdelen in vier bewegingen of transities, te weten:

 1. Van analoog naar digitaal
 2. Van fossiele naar duurzame energie
 3. Van zorg naar positieve gezondheid
 4. Van lineaire naar circulaire economie

In dit artikel bespreken we de volgende regelingen:

💡 Update 18-12-2020: De subsidieregeling Valorisatie opent 4 januari 2021. 
💡 Update 18-12-2020: De subsidieregelingen VIA Ontwikkelingsprojecten en VIA Softwareprojecten openen naar verwachting 1 februari 2021.

Belangrijkste wijzigingen

 • De projecten moeten bijdragen aan één van de vier transities binnen de RIS3 met als doelstelling 'brede welvaart'. 
 • VIA is een call (dus first-come-first-serve) en heeft een hoger percentage - van 45% - voor kleine ondernemingen.
 • VIA heeft een aantal nieuwe toevoegingen, zoals een obstakelvrije aanvraag, waarbij financiering duidelijk is en geen onderzoek meer loopt.
 • Valorisatie is een call (dus first-come-first-serve) en heeft hogere subsidiepercentages tot 50% - 60%. 
 • Valorisatie betreft subsidie voor kennisontwikkeling of ontwikkeling van een prototype product. 
 • De precieze datum van openstelling is nog niet bekend, maar vindt zo snel mogelijk plaats begin 2021. 

VIA Ontwikkelingsprojecten

De regeling VIA ontwikkelingsprojecten is bedoeld voor mkb'ers in Noord-Nederland. De subsidieregeling wordt naar verwachting geopend op 1 februari 2021. Het subsidiepercentage is vastgesteld op:

 • 45% voor een micro- of kleine onderneming.
 • 35% voor een middelgrote onderneming.
 • 50% voor samenwerking.

De maximale subsidie die verkregen kan worden is vastgesteld op € 100.000 (loonkosten maximaal € 50.000). 

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U heeft recht op de subsidie indien u een onafhankelijke deskundige heeft ingeschakeld, wanneer u te maken heeft met loonkosten van werknemers en eigen uren, indien u materiaal voor een prototype nodig heeft en wanneer u huur van apparatuur en uitrusting betaalt. 

Wat zijn de voorwaarden?

U ontvangt subsidie wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

✔️ Er is sprake van een nieuwe ontwikkeling (AGVV of de-minimis zijn van toepassing). 
✔️ Uw project draagt bij aan één van de vier transities binnen de RIS3 2021 - 2027.
✔️ U bent geen verplichtingen aangegaan voor het indienen van een subsidieaanvraag.
✔️ Het project dient afgerond te zijn binnen 18 maanden na de beschikkingsdatum, maar uiterlijk op 23 mei 2023.

Wat is nieuw?

Nieuw binnen deze VIA subsidieregeling is het volgende:

 • Het project draagt bij aan één van de vier transities binnen de RIS3 2021 - 2027.
 • Het subsidiepercentage van 45% voor micro- of kleine ondernemingen. 
 • De openstelling is middels openstellingsbesluiten, deze worden apart gepubliceerd. 
 • De nieuwe weigeringsgrond: het project moet obstakelvrij zijn. Dat wil zeggen dat de financiering zeker gesteld moet zijn en dat er geen lopend haalbaarheidsonderzoek aan te pas moet komen. 

VIA Organisatie-innovatie

De VIA organisatie-innovatie kan aangevraagd worden door mkb'ers in Noord-Nederland. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 50% (maximale subsidie: € 12.500). Verdere belangrijke informatie is: 

 • De regeling is geopend per 1 april 2020.
 • De uiterlijke datum voor aanvragen is 31 december 2021. 
 • Het gaat om een projectperiode van 18 maanden. 

De regeling bestaat uit drie onderdelen, te weten: het vernieuwen van de interne organisatie, het vernieuwen van het verdienmodel en het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwerkingen. 

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen indien u een onafhankelijke deskundige inschakelt voor advies bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuw organisatie- en/of verdienmodel. Ook kunt u subsidie aanvragen wanneer u een samenwerking met andere partijen aangaat. 

Wat kan niet? 

U kunt (onder andere) geen subsidie aanvragen bij de volgende activiteiten: 

 • Gebruikelijke HR-activiteiten (zoals het opstellen van een POP).
 • Het volgen van opleidingen of trainingen.
 • Het anders laten inrichten van de financiële administratie.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen / certificeringen.
 • Het inrichten en implementeren van ondersteunende systemen.

VIA Softwareprojecten

De subsidieregeling VIA softwareprojecten is bedoelt voor mkb'ers in Noord-Nederland die een softwarematig nieuw product, dienst of procedé ontwikkelen voor een technische onzekerheid of proof-of-concept software. De subsidieregeling wordt naar verwachting geopend op 1 februari 2021. De subsidiepercentages zijn als volgt:

 • 45% voor een micro- of kleine onderneming.
 • 35% voor een middelgrote onderneming.

De maximale subsidie bedraagt € 50.000 (loonkosten maximaal €25.000). 

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen wanneer u een onafhankelijke deskundige inschakelt en/of loonkosten van werknemers en eigen uren maakt. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om subsidie te ontvangen moet er worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

✔️ Er moet sprake zijn van innovatie op het gebied van software. 
✔️ Uw project draagt bij aan één van de vier transities binnen de RIS3 2021 - 2027.
✔️ Er zijn geen verplichtingen aangegaan voor het indienen van een subsidieaanvraag. 
✔️ Het project dient afgerond te zijn binnen 18 maanden na de beschikkingsdatum, maar uiterlijk op 23 mei 2023.

Valorisatie en kennisontwikkeling

De subsidieregeling Valorisatie en kennisontwikkeling is bedoeld voor het mkb. Dit is ook mogelijk in samenwerking met grootbedrijf of kennisinstelling. De subsidie kan verkregen worden voor een onderzoeksproject of een ander project waarin kennisontwikkeling centraal staat. Daarnaast is het bedoeld voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype. 

De subsidieregeling wordt geopend op 4 januari 2021. Het subsidiepercentage kan oplopen tot:

 • 50% voor een individuele aanvraag.
 • 60% in het geval van een samenwerking met grootbedrijf of kennisinstelling.

Het subsidiebedrag is minimaal € 100.000 en maximaal € 2.500.000.

Wat zijn de voorwaarden?

De overige voorwaarden voor deze subsidieregeling zijn als volgt:

✔️ U moet voor 24 mei 2021 om 17:00 een aanvraag indienen.
✔️ De projectperiode loopt tot uiterlijk 30 september 2023. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Of wilt u weten of en hoe u gebruik kunt maken van de subsidieregelingen? Neem vrijblijvend contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek.