Subsidie Logistiek en Goederenvervoer Gelderland

Als onderdeel van het programma Logistiek als Gelderse motor, biedt de Provincie Gelderland een subsidie aan voor schoner goederenvervoer. U kunt de subsidie aanvragen voor:

  • Het uitvoeren van een haalbaarheid- en onderzoekstudie naar multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer.
  • Het investeren in overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer.
  • Pilots of praktijkproeven voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor het aanvragen van deze subsidie?

1. U voert transportactiviteiten uit in de provincie Gelderland. Of, in geval van provincie overschrijdend goederenvervoer, als het eind- of beginpunt in Gelderland ligt.

2. De activiteiten moeten passen binnen het Strategisch uitvoeringsprogramma logistiek en goederenvervoer. Daarin leest u hoe provincie Gelderland samen met ondernemers en kennisinstellingen werkt aan diverse uitdagingen zoals verduurzaming van de sector.

3. Een pilot of praktijkproef moet bijdragen aan of een besparing opleveren voor de Gelderse logistieke sector.

50% van de kosten gesubsidieerd

De maximale subsidiebijdrage die u kunt ontvangen, is 50% van de kosten met een minimum van €5.000 en een maximum van €100.000. 

Aanvragen

U kunt deze subsidie bij de Provincie Gelderland aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.