Subsidie Toekomstgerichte landbouw Drenthe

Met de subsidieregeling Toekomstgerichte landbouw Drenthe wil de provincie Drenthe agrariërs en ondernemers in de agrarische sector stimuleren om te innoveren, moderniseren en verduurzamen. De regeling is opengesteld van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2020.

Activiteiten

Als ondernemer in de agrarische sector kunt u deze subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  1. Het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de  agrarische sector door middel van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie.
  2. De door een externe consultant te verrichten dienst gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de agrarische sector.
  3. Het geven van workshops, coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector, met name de primaire landbouwproductie, de verwerking van landbouwproducten en de afzet van landbouwproducten.

Bedragen

De subsidie varieert van 25% tot 70% van de subsidiabele kosten. Van minimaal € 1000 tot maximaal € 70.000 voor de activiteiten van het het hierboven genoemde eerste punt. En tot maximaal € 10.000 voor de activiteiten van het hierboven genoemde tweede en derde punt.

Partijen

Subsidie voor de activiteiten die beschreven staan bij het eerste punt, worden verstrekt aan ondernemingen en kennisinstellingen (in het geval van samenwerkingsprojecten).

Subsidie voor de activiteiten die genoemd staan onder het tweede punt, worden alleen verstrekt aan het mkb.

Subsidie voor de activiteiten in punt drie wordt verstrekt aan de aanbieder van de acties inzake kennisoverdracht en voorlichting.

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 300.000. De aanvragen worden volgens het 'first come, first serve principe' beoordeeld. Snel actie ondernemen is daarom van belang.

Heeft u vragen over deze subsidie? Neem gerust contact met ons op.  

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren