SBV: innovatie en verduurzaming stallen

Bent u veehouder en heeft u een techniek of maatregel bedacht om broeikasgas of stalemissies te verminderen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stallen (SBV). Met deze regeling krijgt u subsidie om uw innovatieve idee te onderzoeken en te ontwikkelen.

Binnen de SBV-regeling wordt op 22 november een nieuwe regeling geopend: innovatie en verduurzamingstallen. De subsidie is bedoeld voor veehouders met melkvee, vleeskalveren, varkens, vleeskuikens, (groot)ouderdieren van vleeskuikens, leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen en melkgeiten.

De regeling is geopend vanaf 22 november 2021 t/m 14 februari 2022.

Voorwaarden

Om subsidie te kunnen aanvragen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 

✅ U werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie. Ook vraagt u de subsidie samen aan. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport. U mag daarnaast samenwerken met andere veehouders en ondernemers. 
✅ U bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie.
✅ U moet, als u vleeskalveren houdt, uw vee minimaal 40% vast voer geven.
✅ Als pluimveehouder moet u de dieren in een grondhuisvestingssysteem houden. 
✅ Als u een nieuwe techniek onderzoekt, mag u met maximaal 4 stalsystemen deelnemen.
✅ Uw innovatie moet zorgen voor meer dierenwelzijn en brandveiligheid in de stallen. 
✅ Uw innovatie moet zorgen voor minder emissies van methaan, ammoniak, geur en fijnstof in het stalsysteem. 

Wijzigingen in 2021

De wijzigingen ten opzichte van de vorige openstelling zijn als volgt: 

 • U kunt nu ook subsidie aanvragen voor het verbeteren van dierenwelzijn in en de brandveiligheid van stalsystemen (bovenop de al geldende wettelijke eisen). 
 • Uw project voldoet minimaal aan de eisen voor brongerichte vermindering van emissies.
 • Uw project scoort hoger als de emissie zich minder naar buiten het stalsysteem verplaatst (minder afwenteling naar de omgeving).
 • Het maximum subsidiebedrag voor nieuwe en bestaande stalsystemen is in fase 1 € 1.000.000.
 • Er is geen maximum subsidiebedrag per locatie meer in fase 3. Veehouders krijgen in deze fase maximaal € 500.000.
 • Er is geen onderscheid meer tussen enterisch methaan (methaan uit het dier zelf) en methaan uit mest bij de minimale reductiepercentages voor combinaties van techniek en managementmaatregelen en alleen managementmaatregelen.
 • Er is één budget voor managementmaatregelen voor zowel varkens als melkvee.
 • Bij de uitvoering van het innovatieproject mag een techniek niet in meer dan vier stalsystemen toegepast worden.

Budget

Er is deze aanvraagperiode in totaal € 30 miljoen beschikbaar voor de subsidie. Daarbij is er een maximumbudget per type veehouderij:

 • Varkenshouderijen € 10 miljoen.
 • Melkveehouderijen € 10 miljoen.
 • Melkgeitenhouderijen € 3 miljoen.
 • Vleeskalverenhouderijen € 3 miljoen.
 • Pluimveehouderijen € 3 miljoen.
 • Managementprojecten varkens- en melkveehouderijen samen € 1 miljoen.

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stallen (SBV)? Neem gerust contact met ons op.