Behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen

Zeldzame landbouwhuisdierrassen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom is in het nieuwe GLB 2023 een subsidieregeling opgenomen ter behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen.

Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor het behoud van deze dieren.

Voor wie

Voor nu komt u alleen in aanmerking voor subsidie voor zeldzame runderen, geiten en/of schapen. Dit wordt wellicht in de toekomst uitgebreid.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Maximaal 100 Groot Veen Eenheid (GVE) (vrouwelijke dieren en fokstieren).
  • Maximaal 75 GVE geit en schaap (vrouwelijke dieren, fokbokken en fokrammen).

Per GVE krijgt u maximaal € 200 subsidie.

Voorwaarden

Enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen voor deze subsidie:

  • U bent houder van de dieren vanaf 1 januari 2023.
  • U heeft minimaal 5 GVE rund, 1,5 GVE geit en/of schaap.
  • De dieren zijn door de Stichting Zeldzame huisdierrassen gevlagd in het I&R-systeem.

In het najaar kan een deelname melding worden ingediend voor de subsidie. De definitieve aanvraag kan eind 2023 worden ingediend.

Heeft u vragen over de zeldzame landbouwhuisdierrassen? Neem gerust contact met ons op.