Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek

Op de Prinsjesdag zijn er nieuwe plannen met betrekking tot milieuvriendelijk investeren bekendgemaakt. Als u volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt.

Milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek is een extra bedrag aan aftrek op de winst als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. De aftrek is een percentage van de investering en dit mag u in aftrek brengen naast de gewone afschrijvingen op het bedrijfsmiddel.

Percentages verhoogd

De MIA kent drie percentages, die dit jaar 36%, 27% en 13,5% zijn. Volgend jaar worden deze percentages verhoogd naar 45%, 36% en 27%. Een verhoging van het percentage van 36% naar 45% komt in de meeste gevallen neer op een netto belastingbesparing van zo’n 3%.

Eerder rendabel

Milieuvriendelijke investeringen zijn vaak duurder dan minder milieuvriendelijke alternatieven. Het kabinet wil met de verhoging van de percentages ondernemers stimuleren om toch te kiezen voor de milieuvriendelijke variant.

Wachten met investeren?

Het valt over het algemeen niet te zeggen of het slim is tot volgend jaar te wachten met milieuvriendelijke investeringen. Het is namelijk nog niet bekend of u ook volgend jaar MIA kunt krijgen voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel waarvoor u dit jaar MIA krijgt.

Ook is niet duidelijk welk percentage aan MIA u dan krijgt. Dit wordt pas in de laatste week van december bekendgemaakt door publicatie van de nieuwe Milieulijst. Wel moeten alle plannen nog door het parlement worden goedgekeurd.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over de subsidiewijzigingen? Of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een bepaalde subsidieregeling? Neem gerust contact met ons op of vraag hieronder een subsidiescan aan.