EIA

Investeren in duurzaamheid

Wilt u als ondernemer een nieuw bedrijfspand bouwen en de energienota laag houden? Heeft u plannen een bestaand bedrijfspand te verbouwen en wilt weten welke duurzame middelen mogelijk zijn? Of misschien wilt u gaan investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

U kunt dat voordelig doen door gebruik te maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). In principe kunnen alle ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen in aanmerking komen voor de EIA subsidieregeling. Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor EIA? Vraag dan een subsidiescan aan. 

Geen geld, maar percentage ten laste van fiscale winst
Afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarin u investeert, kunt u een percentage van het investeringsbedrag ten laste van de fiscale winst brengen. Het is dus geen subsidie die de overheid letterlijk uitbetaalt.

Mooi meegenomen: de EIA subsidie kan u helpen om te voldoen aan Energielabel C

Wat valt onder de EIA-regeling?

Investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën, vallen onder de EIA. Maakt u gebruik van EIA-regeling, dan heeft u dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Investeringen waarbij je aan de EIA-regeling kunt denken, zijn bijvoorbeeld:

  • Warmteterugwinningssystemen
  • Ledverlichting en HR-glas in bestaande gebouwen
  • Energiezuinige mechanische ventilatie
  • Meesturende en een intrekbare achteras voor trekkende voertuigen
  • Zonnecollector voor verwarmen van water of lucht
  • Zonnepanelen voor elektriciteit opwekking van tenminste 15 kWp
  • Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie
  • Cruisecontrol gestuurd door GPS-gegevens
  • Energiezuinige drankenkoeler

Energielijst

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de EIA-regeling. Deze lijst wordt beheerd door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en jaarlijks herzien. Uw investering moet voldoen aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

Vindt u uw investering op de Energielijst? Dan kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.  Feitelijk is de EIA dus geen subsidie maar een fiscale regeling. Naast de EIA heeft u bovendien de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Let op! Mocht uw investering niet in de Energielijst staan en het levert wél energiebesparing op, dan kunt u alsnog subsidie aanvragen. U moet dan wel kunnen aantonen dat uw investering aan de besparingsnormen voldoet. Uiteraard helpen wij u daarbij.

Voorwaarden voor EIA

Natuurlijk zijn er aan de EIA, net als aan andere regelingen, voorwaarden verbonden:

 U bent ondernemer in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BESeilanden.
 U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 Uw investering staat op de Energielijst (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
 Uw bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst.
 Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt.
 U kunt een bewijs leveren van de vereiste vergunningen en certificaten.
 Het meldingsbedrag voor de aangegane verplichtingen en de gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen minimaal € 2500. 
 Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 126 miljoen.

Andere opties

Investeert u in een apparaat of een techniek die (op een andere manier) milieuvoordeel oplevert? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de fiscale regelingen MIA/VAMIL.

Waar wilt u meer van bekijken?

Subsidiescan aanvragen

Benieuwd of u in aanmerking komt voor EIA? Vraag een subsidiescan aan door hieronder uw gegevens achter te laten. 

Paul van den Berg
Paul van den Berg Subsidieadviseur