POP3 subsidie

Bent u agrarisch ondernemer die werkt aan de ontwikkeling van het platteland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de POP3 subsidie. 

POP3 staat voor het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het is een programma van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waarbij geld beschikbaar wordt gesteld vanuit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De focus ligt op het ontwikkelen, innoveren en verduurzamen van de agrarische sector in Nederland.

Onder de POP3 subsidie vallen onder andere de volgende (sub)regelingen:

  • POP3 subsidie jonge landbouwers, om jonge boeren te stimuleren tot het duurzaam investeren in hun bedrijf.
  • POP3 LEADER Drenthe, een Europees subsidieprogramma gericht op het versterken van het platteland door middel van duurzame ontwikkeling.
  • POP3 water, gericht op de verbetering van de waterkwaliteit.

Klik hieronder op een afbeelding voor meer informatie over de POP3 subsidieregelingen. Wilt u gelijk weten of u mogelijk in aanmerking komt voor POP3? Vraag dan een subsidiescan aan. 

Vier centrale thema's

In de nationale uitwerking heeft Nederland de volgende vier thema’s centraal gezet:

  • Innovatie
  • Agrarisch Natuur en landschapsbeheer
  • Water
  • Leader

Transitieprogramma POP3+

In 2023 gaat het nieuwe GLB van start en tot die tijd is er nu dus het transitieprogramma: POP3+. De focus zal onder andere komen te liggen op de thema’s:

  • klimaat;
  • biodiversiteit, en;
  • kringlandbouw (inclusief stikstof).

Heeft u nog vragen over de POP3 subsidie? Neem gerust contact met ons op.