Praktijkleren in de derde leerweg

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Wellicht kunt u dan gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg.

De regeling is uitsluitend bedoeld voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden. U helpt de directe en duurzame inzetbaarheid van de persoon in kwestie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg? Vraag een subsidiescan aan »

De regeling is alleen bedoeld voor het begeleiden van studenten die een mbo-opleiding volgen in de 3e leerweg. Begeleidt u een mbo BBL-student? U kunt dan gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder:

 • De praktijkbegeleiding wordt aangeboden aan een student van een mbo-opleiding in de 3e leerweg of overige opleidingen deeltijd.
 • De student in kwestie is werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.
 • U staat bij de SBB geregistreerd als erkend leerbedrijf.
 • De opleiding die wordt gevolgd moet zijn gericht op het behalen van een (volledige) diploma, certificaat of een praktijk- of instellingsverklaring.
 • De opleiding die wordt gevolgd moet zijn opgenomen in het Crebo. 
 • De opleiding die wordt gevolgd moet zijn gestart in de periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

Subsidie aanvragen

De regeling kent 5 aanvraagrondes:

 • 3 januari t/m 31 januari 2022
 • 1 juni t/m 30 juni 2022
 • 1 december t/m 31 december 2022
 • 1 juni t/m 30 juni 2023
 • 1 december t/m 31 december 2023

Vergoeding 

Er komen maximaal 40 weken van de opleidingsduur in aanmerking voor de vergoeding, met als peildatum de startdatum zoals deze is opgenomen in de praktijkleerovereenkomst. Per praktijkleerplaats is een maximale vergoeding beschikbaar van € 2.700. 

In totaal is een subsidiebudget beschikbaar van € 25,5 miljoen. Voor aanvraagronde 1, 3, 4 en 5 is € 4,5 miljoen beschikbaar, voor de tweede aanvraagronde is dat € 7,5 miljoen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Gerelateerd hieraan

Subsidieregeling praktijkleren

Biedt u leerwerkplekken aan? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student, promovendus of ‘toio’.

Lees meer
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur