HER+: Subsidieregeling Hernieuwbare Energietransitie

Heeft u ambities om een omslag te maken naar CO2-neutraal? Dan is de HER+ subsidie mogelijk iets voor u!

Met de HER+, ofwel Hernieuwbare Energietransitie, ondersteunt de overheid de industrie om de omslag te maken naar CO2-neutraal. HER+ is een subsidiemodule van TSE en heeft als doel heeft om, via innovatieve projecten, de Nederlandse klimaatdoelstellingen in 2030 te realiseren.

De HER+ is (opnieuw) opengesteld vanaf 1 april 2021 t/m 31 maart 2022. Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor HER+? Maak gebruik van onze subsidiescan »

 

Welke projecten komen in aanmerking voor de HER+?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet het gaan om projecten die: 

  1. de CO2-reductie goedkoper maken via SDE++ technieken; 
  2. de productie van windenergie op zee goedkoper maken; 
  3. de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren;
  4. de opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau, en;
  5. hernieuwbare energieopties hebben, zoals zonnewarmte, zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie en buitenluchtwarmte. De laatste twee opties gebruiken warmtepompen als techniek.

HER+ opnieuw opengesteld 

De HER is een toegankelijke regeling gebleken voor ondernemers en levert een substantiële bijdrage aan kennis- en ontwikkelingstechnologie. Om deze reden is besloten de regeling opnieuw open te stellen vanaf 1 april 2021 t/m 31 maart 2022. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 50 miljoen.

Heeft u nog vragen over de HER+? Neem gerust contact met ons op. 

Bekijk meer innovatieve subsidies

Innovatie

Bezig met innovatie? Bekijk welke innovatieve subsidieregelingen en fiscale maatregelen er zijn om u aan te moedigen!

Lees meer